Indsatsområder

Ud fra fælles interesser samles vi i klynger om udvalgte indsatsområder. Klyngerne arbejder på at løse samfundsmæssige udfordringer – primært gennem innovationsprojekter, hvor CORO-sekretariatet sørger for fremdrift. Hver klynge har en styregruppe, som sætter retningen og sikrer engagementet ved at mobilisere ressourcer.

Vælg en klynge ovenfor og se det tilhørende indsatsområde, styregruppen og de innovationsprojekter, der udspringer af klyngen.

Swipe for at vise flere. (Har du en iPhone skal du klikke på ikonet 2 gange)

Klyngen for Diversitet arbejder for, at integration på arbejdspladser går hånd i hånd med forretningsudvikling. Et særligt indsatsområde er at løfte virksomheders kompetencer til at rumme flere forskellige kulturelle baggrunde og tilgange. Det er nødvendigt for at være konkurrencedygtig i et globaliseret samfund under hastig forandring.

Styregruppe: Linnea Gullviva Ytting, PH Absalon; Lotte Gerup, Chr. Hansen; Qerim Selmani, Roskilde Kommune; Mette Brandt, CLAVIS og Louise Tranekjær, Roskilde Universitet

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email

Klyngen for Kompetencer arbejder for at matche kvalificeret arbejdskraft med virksomheders aktuelle og fremtidige behov. Vi udvikler og tester nye koncepter for samspil mellem videninstitutioner, private virksomheder og offentlige organisationer. Det handler om at sikre en tæt dialog om kompetencebehov og strategiske udfordringer og muligheder.

Styregruppe: Allan Grønbæk, Roskilde Universitet; Christina Jespersen, DTU; Christopher Hollyoak Frederiksen, JKS; Jesper Henriksen, Spar Nord Roskilde; Michaeel Emborg, ROCKWOOL; Rune Stæhr, Roskilde Kommune; Vibeke Pakkenberg, Roskilde Tekniske Skole; Jens Lautrup Nørgaard (tovholder), Zealand - Sjællands Erhvervsakademi;

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Klyngen for Social Innovation arbejder for at løse komplekse, samfundsmæssige udfordringer. Vi udvikler nye processer, produkter og services, såvel som nye organisationsformer og forretningsmodeller ved at involvere borgere og brugere samt drage nytte af den sociale mangfoldighed.

Styregruppe: Dorthe Hove Olesen, Roskilde Festival Gruppen (tovholder); Mikkel Snorre Wilms Boysen, PH Absalon; Pernille Kapler Andersen, Roskilde Kommune; Katia Dupret, Roskilde Universitet.

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email

Klyngen for Bæredygtighed arbejder for at skabe løsninger der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Vi er en platform for udvikling og afprøvning af nye koncepter, som vi kvalificerer ved at involvere en bred kreds af aktører med forskellige perspektiver. Det åbner op for nye løsninger, der implementeres såvel lokalt som globalt.

Styregruppe: Anja S. Hansen, Aarhus Universitet; Anne B. Jørgensen, Roskilde Kommune; Bo Jørgensen (tovholder), Boligselskabet Sjælland, Christina Jespersen, DTU; Michaeel Emborg, ROCKWOOL; Hanne Stensen Christensen, Argo; Henning S. Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører; Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium; Mogens Riber, Roskilde Universitet og René la Cour Sell, Roskilde Kongrescenter.

Kontaktperson: Martin Thuesen Send email

Klyngen for fødevarer arbejder for at sikre en bedre fødevarekultur og maddannelse. Vi udvikler, tester og udbreder nye koncepter, der kan understøtte den bæredygtige dagsorden og styrke fagligheden på området.

Styregruppe: Birgitte Degnegaard, Madkulturen; Glenny Hansen (tovholder), ZBC og Lene Toft Simonsen, Roskilde Kommune

Kontaktperson: Anna Emilsdóttir Send email

Netværksklyngen for Velfærd er under etablering. Netværksklyngen arbejder med at udvikle tværgående velfærdsløsninger til gavn for patienter/borgerne, fx ved at se på sektorovergange og andre særlige tværgående problemstillinger.

Kontaktperson: Camilla Hansen Send email

Netværksklyngen International er under etablering. Ambitionen er at styrke, udvikle og profilere internationale fællesskaber, partnerskaber og samarbejder gennem projekter med internationale perspektiver og med fokus på vækst for COROs medlemmer. Herunder tiltrækning af internationale virksomheder til Roskilde.

Kontaktperson: Karolina E. Osipowska Send email