I’impACT

Projektet skaber et nyt koncept, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

Løsningen


I’impACT er et generisk koncept for et kompetence- og læringsmiljø på videninsitutioner, i private virksomheder og offentlige organisationer. Konceptet understøtter social og miljømæssig innovation, socialt entreprenørskab og kompetencedannelse blandt studerende, iværksættere, myndigheder og etablerede virksomheder som fx socialøkonomiske virksomheder. Projekter har fokus på at skabe et økosystem for impact iværksættere og en platform for samarbejde og værdiskabelse til glæde for samfundet. I’impACT skaber et netværk af aktiviteter, der hjælper de involverede med at skabe produkter, services og forretningsmodeller, hvor social og økologisk impact er i fokus.

Hvornår

April 2020 – juli 2021

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir
Innovationskonsulent

Hvem

Konsulenthuset for Socialøkonomi
Bragt & Galmez
Roskilde Universitet

Udfordringen

At arbejde og skabe social og økologisk impact kræver særlig viden og kompetencer. For eksempel har man brug for at vide, hvordan man kan arbejde med tre bundlinjer (økonomisk, socialt og økologisk), og hvordan man organiserer sine samarbejder på tværs af sektorer eller, hvordan man bygger en organisation med demokratisk ledelse. Formålet er at skabe en særlig ramme for læring og udvikling, som tilbyder en særlig tilgang til entreprenørskab – nemlig den med fokus på impact.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering