UMAGE

Gør en forskel

Få indblik i

Projektet

Hvem er med

Partnere

se projektets

Nyheder

Start Dialog

Kontakt

UMAGE


Der er ca. 47.000 danske unge mellem 16 og 24 år uden ungdomsuddannelse, der på et givent tidspunkt hverken er i job eller i gang med en uddannelse. Det viser en undersøgelse fra VIVE. 

Med projektet UMAGE skal en stærk partnerkreds sammen med de unge sætte gang i en række meningsfulde prøvehandlinger, der skal øge unges engagement og livsmod til at påbegynde og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse – og dermed sikre flere faglærte og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. 40-50 unge i aldersgruppen 15-30 år vil indgå. Projektet tager afsæt i unge, som blandt andet bor i Boligselskabet Sjællands afdelinger i Roskilde, Borup (Køge) og Ringsted, og som er tilknyttet det gode arbejde, som Jobplaneterne laver.

Erhvervslivet fungerer som springbræt for de unge ved at skabe engagement i meningsfyldte interesse- og arbejdsfællesskaber med øget netværk, motivation og trivsel til følge. I virksomhederne klædes medarbejdere på til rollen som mentor (buddy). På den måde opnår mentorerne grundlæggende forståelse for målgruppen. Videninstitutioner skal understøtte kompetenceudviklingen af de unge. Der er fokus på vejledning af unge til uddannelse, fritidsjob, praktikforløb, lærlingepladser og fastansættelse bl.a. gennem udvikling og afprøvning af digitale og menneskelige guides. 

Projektet er et pilotprojekt inkl. følgeforskning og måling af social impact med henblik på efterfølgende videreudvikling og skalering af de metoder, der virker. 

Tak til Region Sjælland, der har ydet tilskud på 1,5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler for 2023. 

Dette projekt er støttet af:

Strategiske partnere


Boligselskabet Sjælland, herunder Jobplaneten Roskilde.
Jobplaneten Køge forankret i Køge Kommune.
Jobplaneten Ringsted forankret i ungdomsskolen. 

Kontaktpersoner

Ønsker din organisation at høre mere? Kontakt en af projektlederne nedenfor.

Pernille Sederberg
Pernille SederbergSenior projektleder+45 22434066
Simone Skaarup Rosengreen
Simone Skaarup RosengreenProjektleder+45 51640851