COCONF22

FN’s Verdensmål - Vi starter lokalt for at forandre globalt
I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Følg med på LinkedIn og i COROs nyhedsbrev for mere information og tilmeld dig COconference - et brag af en fest.

Til COCONF21 blev 9 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1741 aktører deltog i forløbet og repræsenterede: 241 virksomheder; 19 offentlige organisationer; 10 videninstitutioner, heriblandt 1500 studerende. 235 unikke løsninger blev udviklet, og 14 løsninger indgik i dialog om samarbejdsmuligheder og test.


Se filmen fra COconference19 her, hvor eventet blev afholdt fysisk, og se filmen fra COconference20 her, hvor eventet blev afholdt virtuelt.

COCONF22
Skaber nye idéer og løsninger i nye partnerskaber

Vi spiller alle en central rolle i at nå FN's Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med Verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er en innovationsplatform, som skaber innovationssamarbejder på tværs af erhvervslivet, offentlige organisationer, videninstitutioner og andre interessante aktører, som sammen skaber løsninger til gavn for samfundet. Du har mulighed for at deltage i to begivenhedsrige dage, hvor du kan sparre, udvikle og idégenerere med hundrede af nytænkende innovatører.

COCONF danner rammerne for åben innovation gennem inspirationsarrangementer, workshops og pitchrunder, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger implementeres. Forandringen starter lokalt, hvor aktører gennem matchmaking og events vil inspirere hinanden og indgå i nye innovationssamarbejder.

Har du en nytænkende idé eller løsning, så har du muligheden for at markedsføre, videreudvikle og teste i dialog med aktører, som strækker sig fra studerende og forskere til SMV’er og nogle af Danmarks største organisationer.

I 2022 samles innovatører om udfordringer under forskellige temaer, som kun kan løses i fællesskab, og til de rette samarbejder tilbyder organisationerne hvert år at agere real life-testplatform i udviklingen af løsninger.

Innovationsplatformen er en del af Innovationsdistrikt Sjælland og er finansieret af EU's regionalfondsmidler til at styrke innovationen i region Sjællands SMV’er.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, Partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

" Vi havde en reel udfordring, som vi ikke selv vidste, hvordan vi skulle løse. Her er COCONF et oplagt forløb at deltage i, når man søger eksterne samarbejder ift. innovative løsninger. COCONF en god mulighed for at møde aktører i lokalområdet og til at møde kommende medarbejdere –de studerende."

– Alexandra Halberg Møller, Dansk Retursystem

"COCONF arrangementerne er super og bliver bedre og bedre for hvert eneste år. Jeg er dybt imponeret over forløbet, det er top professionelt. Vi vælger altid en udfordring til COCONF, som er yderst relevant for de mål, vi skal opnå i løbet af året.”

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

COchallenges

Alle relevante aktører får muligheden for - gennem matchmaking, events og konferencer - at inspirere hinanden og indgå i nye innovationssamarbejder for at udvikle løsninger til gavn for samfundet. Løsninger som i sidste ende har mulighed for at blive afprøvet ved real-life testplatform hos årets udfordringsgivere.

Du kan læse om morgendagens løsninger fra COCONF21 her.

Program for årets COCOCONF-workshop
Arrangementet afholdes d. 29. september 2022

Sæt allerede kryds i kalenderen d. 29. september, når årets COCONF-workshops løber af stablen. Program følger.

COCONF22 afholdes i samarbejde med: