COCONF19

FN’s Verdensmål - Vi starter lokalt for at forandre globalt
Vi er i fuld gang med planlægningen af innovationsforløbet COCONF19. I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Følg med på LinkedIn og i COROs nyhedsbrev for mere information.

Til COCONF18 blev 10 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1600 aktører deltog i forløbet: 1038 studerende; 311 private virksomheder; 26 offentlige organisationer; 12 videninstitutioner; 25 brancher mv., 92 unikke løsninger blev indsendt, 23 blev pitched, 17 nye partnerskaber etableret og 8 vindere gik videre i dialogen om test og implementering.


Se filmen fra COCONF18 Finale- og Konferencedagen her!

COconference
Ikke en almindelig konference!

COconference er et innovationsforløb, som løser aktuelle udfordringer og løfter på FN's Verdensmål - COconference er Social Innovation i fire engagerende steps:

1) fra kvalificering af udfordringer over
2) løsningsudvikling samt
3) præsentation til
4) reel test og implementering.

COconference igangsætter og faciliterer innovationsprocesser ved at forbinde aktører på tværs af brancher og fagligheder fordi vi tror på, at det er dér vi kan gøre en forskel - vi må være fælles om at løse de store samfundsudfordringer og udvikle vores kompetencer og forretninger.

Forandringen starter lokalt i Roskilde, hvor store organisationer stiller stærke kræfter og en konkret udfordring til rådighed. Vi samler ambitiøse innovatører fra hele landet, som individuelt eller i partnerskaber kan arbejde på at finde nye løsninger på komplekse udfordringer. Du og din virksomhed kan være med i COconference, som deltager ved konferencen eller som innovatør ved at tilmelde jer en COchallenge og arbejde på at løse en udfordring. Til konferencen kårer hver af de otte udfordringsgivere én vinder, som får mulighed for at realisere sin løsning i samarbejde med dem. Et stærkt dommerpanel kårer derudover én vinder, for størst indflydelse på FN's Verdensmål, som præmieres med 20.000 DKK.

Leverer du en løsning inden deadline, indgår du i konkurrencen om et potentielt samarbejde med udfordringsgiver omkring test og implementering.

Klik og læs om 2018 forløbet her

1. maj har vi årets COchallenges klar til offentliggørelse. Vi kalder udfordringerne for COchallenges fordi de kalder på at blive løst i fællesskab.

Vi kickstarter COCONF19 d. 10.sept. 2019 hos Roskilde Kongrescenter med en kombineret konference og messe.

10. oktober 2018 afholdes COchallenge-event på Roskilde Handelskole, hvor du, som innovatør, kan udvikle din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Tilmeld dig direkte via den specifikke COchallenge du ønsker at arbejde med.

Indsend din løsning inden deadline d. 5. nov. 2019 og deltag i konkurrencen. Løsningsformatet og kriterier finder du under COchallenges Bliver du udvalgt til at pitche, skal du afsætte tid af til forberedelse af dit løsningspitch.

Afholdes d. 19. nov. kl. 09:00-17:00 på RUC. Tilmeld dig årets hovedevent! COCONF med inspirerende talere, pitchrunder, COsurprise og bæredygtige overraskelser.

Vinderne indgår i videre dialog med udfordringsgiver om test og implementering. 20.000 Dkk udloves til den løsning med størst indflydelse på FNs Verdensmål, bedømt af et dommerpanel.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, Partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Challenges

I 2018 efterspurgte årets udfordringsgivere nye løsninger på aktuelle udfordringer, som bidrager til at nå FN's Verdensmål. Læs mere om dem her.

ARGO, er et fælles kommunalt affaldsselskab som tager genanvendelse og genbrug alvorligt, vi ønsker at være en del af den cirkulære økonomi, hvor affald ikke bare bliver brændt, men går tilbage til producenterne og retur til kunderne igen.
"Vores motivation er at vi ønsker en fremtid hvor genanvendelsen er i højsædet" - Finn Kjær, Genbrugschef, ARGO

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

Boligselskabet Sjælland, har ca. 12.500 boliger og leverer nærværende, effektiv drift til alle lejere. En del af lejerne bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber stræber efter at tilbyde det bedste for lejerne og der skal være plads til alle.
Vi skal holde op med at sætte lighedstegn mellem energibesparelser og CO2-reduktion, da der bestemt ikke altid en sammenhæng mellem disse. Vi skal tænke energi- og klimaoptimering på en meget mere holistisk måde - hvor materialernes livscyklus sammenholdes med deres potentialer. Med denne udfordring, ønsker vi at belyse potentialet i at tænke bæredygtighed ind som en aktiv del af en energirenovering. - Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder Energi & Forbrug - Boligselskabet Sjælland

Verdensmål: #7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13 Klimaindsats

ROCKWOOL Intl. A/S, are committed to enriching the lives of everyone who experiences our product solutions. Our expertise is perfectly suited to tackle many of today’s biggest sustainability and development challenges, from energy consumption and noise pollution to fire resilience, water scarcity and flooding. Our product range reflects the diversity of the world’s needs, while supporting our stakeholders in reducing their own carbon footprint. Stone wool is a versatile material and forms the basis of all our businesses. With more than 11,000 passionate colleagues in 39 countries, we are the world leader in stone wool solutions, from building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems to horticultural solutions, engineered fibres for industrial use to insulation for the process industry and marine & offshore.
"Vi bruger en del energi på at producere vores produkter – det ville være skønt, hvis vi kunne forlænge levetiden af produktet inkl. produktionsenergi" - Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Verdensmål: #12 Ansvarligt forbrug og produktion

COchallenges
Hvilken udfordring skal vi løse sammen?

Til COCONF kan du være med som innovatør, hvor du udvikler din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere.

Hver COchallenge tager udgangspunkt i en aktuel udfordring eller mulighed, som udfordringsgiver har identificeret og som var så kompleks, at den kaldte på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger. Som virksomhed, fagperson, forsker eller studerende har du mulighed for at byde ind med løsninger og ideer inden for klimarenovering, byggeri, transport, indeklima, genbrug, affald og energi.

Følg med her hvor Challengers udfordringer bliver præsenteret.

Program for COCONF19

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Vi sætter scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's Verdensmål. Bliv inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder og få indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation.

Følg med her hvor programmet løbende bliver opdateret.

10. september 2019

COCONF19 Kick-off

Challengers præsenterer deres COchallenges

10. oktober 2019

COchallenge-event

Challengers uddyber, besvarer spørgsmål og indgår i dialog med dig

19. november 2019

COCONF19 Finale

Challengers udvælger én vinderløsning for hver udfordring

Talere og dommerpanel
COtalks

Dommerpanelet bestod i 2018 af Susanne Westhausen, Peter Schwalbe, Katia Dupret, Søren Svanebjerg og Lars Frelle-Petersen. Se præsentationerne nedenfor.

Se hvem der deltog i COCONF18

Anders Cold, Roskilde Kommune

Anders Dahlgaard, FR. DAHLGAARD AS

Anders Graabæk, Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

Anders Høj, Airmaster

Anders Lendager, Lendager Group

Anders Muusmann, NaboGO

Anders Tengstedt, DTU

Anders Thomsen, Boligselskabet Sjælland

Andreas Høegh, Roskilde Kommune

Anette Rosenvinge, Develco A/S

Anette Skjoldmark Rasmussen, JKS Career

Anna Birgitte Ingvartsen, Annabir

Anna Christiansen Pajesø, Himmelev gymnasium

Anna Emilsdóttir, CORO

Anne B. Jørgensen, Roskilde Kommune

Anne Frederiksen, IST

Anne-Louise Thon Schur, SDG Invest

Araceli Bjarklev, Roskilde Universitet

August Abery Friis Jakobsen, RUC

Bachir Kurdi, DTU

Birgit Petersen Børsting, Cirkulær Innovation

Birgitte Ettrup, Circle Development

Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Brian Landbo, Seismonaut

Carsten Knage Olsen, Rambøll

Christian Bjerrum-Niese, UbiqiSense

Christian Eltoft Simonsen, Himmelev Gymnasium

Christian Lind-Holm Kuhnt, DFD

Christian Pejstrup Madsen, Dankbar

Christian von Scholten, NorthQ ApS

Christina Jespersen, DTU

Christina Olsen, Erhvervsakademi Sjælland

Claus Meineche, CLEAN/ Inno SE

Damian Twide, About Innovation ApS

Daniel Andreasen, Erhvervsakademi Sjælland

Daniel Kaasing, EASJ

Daniel Schultz Nielsen, Knowledgeworker

David Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S

David Meyrowitsch, Roskilde universitet

David Steinhaur Telen, Erhvervsakademi Sjælland

David Vester, Erhvervsakademi Sjælland

Ditte Degnbol, Teknologirådet

Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Dorthe Bach Egemose Agger, Genskab

Dorthe Bergström, Egain A/S

Dorthe Jensen, CORO

Dorthe Poulsen MacKay, DTU Link

Ebbe Vang, erhvervsakademi sjælland

Emilia Semmelhaack Hansen, Himmelev gymnasium

Esben Terstrup, Chr. Hansen

Finn Kjær, Argo

Gabriele Jerosine, Racell

Geoffroy Gauthier, Circulair

George Zaghloul, Zag Decoration

Ginnie Andersen, Erhvervsakademiet sj

Gitte Thulstrup, THULSTRUP Research

Greg Vendena, Cyklus

Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival

Hans Eriksen, Troldtekt

Hans Sanderson, Aarhus Universitet

Helle Juul Tegner, Erhvervsakademi Sjælland

Henrik Bundgaard, Greenbike Holding

Henrik Rud, Global Goals Tours

Henrik Sørensen, henrik-innovation ApS

Henrik Vincents Johansen, Roskilde Fællesbageri

Hyun Ah Kim, VILLAGE/Roskilde Universitet

Ina Høyer Zacho, DSV Transport

Jacob Aabroe, DTU Link

Jacob Ketner Vidkjær, SageGlass

Jacob Søegaard Nielsen, Roskilde Kommune

Jakob Rasmusssen, Himmelev Gymnasium

Jamie Harris Pedersen, Gentofte Kommune

Jan Møller, Erhvervsakademi Sjælland

Janus Ahrens Andreasson, DTU

Jens Hald, Roskilde Universitet

Jens Lautrup Nørgaard, Erhvervsakademi Sjælland

Jens Prebensen, Konceptual CSR

Jeppe Trolle, Roskilde Kommune

Jesper Christensen, green light A/S

Jesper Haulund, Give Me Wings

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Johan Koefoed Johnsen, JourneyXP

Johannes Ginnerup Kelsen, Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium

Jonas Bjørn Whitehorn, Boligselskabet Sjælland

Joy Mogensen, Roskilde Kommune

Kamille Brix, Fors

Karen Gottschalck, Kooperationen

Karolina E. Osipowska, CORO

Karsten Nagel, Mangor & Nagel Arkitekter

Kasper Bergqvist, JKS Career

Kasper Dam Mikkelsen, NaboGO

Kasper Herbøl, Knowledgeworker

Kasper Houlind, Erhvervs akadmi sjælland

Katia Dupret, Roskilde Universitet

Katja Lindboe, RUC

Kenneth Hammerby, Incita

Kim Dahlstrøm, Roskilde Kommune

Kim Gissel, Nyrup Plast A/S

Kimon Togrou, EASJ Roskilde, datamatiker

Kira S. Mikkelsen, Roskilde Universitet

Klaus Kellermann, Roskilde Kommune

Lars Dich-Johansen, DSV Transport

Lars Elmvang, Fischer Lighting

Lars Frelle-Petersen, Dansk Industri

Lars Juncker, Junckerhaven Aps

Lars Juul Hansen, Sweco Danmark a/s

Lars Lindskov, Roskilde Kommune

Lars Sall, Airmaster A/S

Lars Saltoft Kristoffersen, DSV Transport

Lasse Emil Poulsen, EASJ

Lasse Otzen, Rambøll

Lea Lou, Himmelev Gymnasium

Lene Wendelboe, NICE (New Innovative Costumer Experiences)

Lillian Kofod, Vent2U IVS

Lotta Lichtenberger, accelerateCPH

Lotte Foght-Sørensen, Mangor & Nagel Arkitekter

Maja Eberhardt Larsen, Himmelev gymnasium

Marco D'Andrea, Foreningen for Social Innovation

Maria Louise Reitzel, Roskilde Universitet

Maria Osipowska, Egmont Publishing

Marianne Kiærulff, Roskilde byråd

Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Marie Johansen, CLEAN

Martin Thuesen, CORO, Co-lab Roskilde

Melisa Rindal, Erhvervsakademi Sjælland

Mette Ehlers Mikkelsen, ErhvervsFORUM Roskilde

Mette Fiirgaard Schneefeldt, Den Musiske Skole i Greve

Mette Grum, CORO

Mette Reindahl Andersen, CLEAN

Mia Thielsen, Himmelev gymnasie

Michaeel Emborg, Rockwool International A/S

Michael Ries Borchert, The Media

Michael Sørensen, CLEAN

Michael Thulstrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech

Mikkel Rasmussen, Himmelev gymnasium

Morten Schou Andersen, DFD

Nadia Jeppson, Erhvervsakademi Sjælland

Nathan Campion, Roskilde Universitet

Niels Iwersen, Himmelev gym

Niels Kåre Bruun, BetterHome

Niels Mikkel Bay Ejlersen, Flow Loop

Niels Thorup, Pulsen

Niklas Nabe, Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

Ole Nielsen, Roskilde Tekniske Skole

Patrick Martinussen, Orbicon

Per Banke, Danfoss

Per Karlsson, Affaldsimperiet

Per Mejer Johansen, Constructa A/S Rådgivende ingeniør og arkitekter

Pernille Dimon, Laborant

Pernille Kiær, DFD

Peter Kjær, Roskilde Universitet

Peter Kofoed, DTU Link

Peter L. Clausen, Horn Group ApS

Peter Møller, Alpha Akustik ApS

Peter Schwalbe, Erhvervsakademi Sjælland

Peter Skov Kragh Halling, E.ON/acceleratecph

Rasmus Nielsen, Nyrup Plast A/S

René Haahr, Airmaster

Rikke Katkjær, Erhvervsakademi Sjælland

Rikke Marie Moalem, Aalborg Universitet København

Sandra Schilder, Trekroner Revision

Sandra Schumann, Roskilde Kommune

Sanne Stephansen, Roskilde Festival

Sascha Faxe, INSP

Serban Cornea, SKALA Arkitekter

Signe Thomassen, Himmelev gymnasium

Simon Baagøe Andersen, CLEAN

Simon Kolff, Flow Loop

Simon Sehested von Holstein-Rathlou, Dansk Klima Energi

Simon Toft Ingvertsen, EnviDan A/S

Steen Jørgen Østergaard, WAW (What a Waste)

Steen Pedersen, LIGHTCARE

Steffen Haurum, Region Sjælland

Steffen Høgh, 3R Kontor / Holmris B8

Stig Hirsbak, AAU campus København, institut for planlægning

Sune Feldthusen Husted, Erhvervsakademi Sjælland

Sune Tranæs Voss, Roskilde Universitet

Susanne Abildgaard Rud, Kultiva

Susanne Lysholm Jensen, Roskilde Kommune

Susanne Westhausen, Kooperationen

Søren Andersen, CLIMAID

Søren Svanebjerg, CAPNOVA

Thomas Tornerup, SustainBase

Thomas Ulrik Stilling, Roskilde Katedralskole

Thorleif E. Jeppesen, Foreningen for Social Innovation

Tina Pearson, NemTilmeld

Tina Sundstrup, Formsproget

Tobias Wendt Jensen, Hello Kitchen

Tomas Breddam, Roskilde Kommune

Torben Hegedys, Top Entreprise ApS

Trine Faber Velling, Roskilde Kommune

Trine Keinicke Sørensen, Roskilde Kommune

Uffe Laursen, Fors A/S

Ulla Lehman, Troldtekt

Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

Zenja Winther Jørgensen, About Innovation ApS

Tak til alle udfordringsgivere, leverandører og partnere