COCONF20

FN’s Verdensmål - Vi starter lokalt for at forandre globalt
I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Følg med på LinkedIn og i COROs nyhedsbrev for mere information.


Til COCONF19 blev 10 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1500 aktører deltog i forløbet og repræsenterede: 189 private virksomheder; 68 offentlige organisationer; 13 videninstitutioner, heriblandt 850 studerende. 98 unikke løsninger blev udviklet, og 12 løsninger indgik i dialog om samarbejdsmuligheder og test.


Se filmen fra COconference19 her!

COCONF20
Skaber nye idéer og løsninger i nye partnerskaber

Vi spiller alle en central rolle i at nå FN's Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med Verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er en innovationsplatform, som skaber innovationssamarbejder på tværs af erhvervslivet, offentlige organisationer, videninstitutioner og andre interessante aktører, som sammen skaber løsninger til gavn for samfundet. Du har mulighed for at deltage i to begivenhedsrige dage, hvor du kan sparre, udvikle og idégenerere med hundrede af nytænkende innovatører.

COCONF danner rammerne for åben innovation gennem inspirationsarrangementer, workshops og pitchrunder, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger implementeres. Forandringen starter lokalt, hvor aktører gennem matchmaking og events vil inspirere hinanden og indgå i nye innovationssamarbejder.

Har du en nytænkende idé eller løsning, så har du muligheden for at markedsføre, videreudvikle og teste i dialog med aktører, som strækker sig fra studerende og forskere til SMV’er og nogle af Danmarks største organisationer.

Nogle af Danmarks største organisationer tilbyder hvert år at kunne bruges som real life-testplatform i udviklingen af løsninger.

I år samles innovatører om udfordringer under fem temaer, som kun kan løses i fællesskab. Temaerne er; borgerinddragelse, energioptimering, cirkulær økonomi, vandforsyning og erhvervsudvikling, som repræsenteres af ARGO, Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde, Fors A/S, JKS A/S, ROCKWOOL Group, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Kommune.

Innovationsplatformen er en del af Innovationsdistrikt Sjælland og er finansieret af EUs regionalfondsmidler til at styrke innovationen i region Sjællands SMV’er.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, Partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

COchallenges

Alle relevante aktører får muligheden for - gennem matchmaking, events og konferencer - at inspirere hinanden og indgå i nye innovationssamarbejder for at udvikle løsninger til gavn for samfundet. Løsninger som i sidste ende har mulighed for at blive afprøvet ved real-life testplatform hos ARGO, Boligselskabet Sjælland, Erhvervsforum Roskilde, Fors A/S, JKS A/S, ROCKWOOL Group, Roskilde Kongrescenter og Roskilde Kommune.

Program for årets workshop
Afholdes d. 30. september 2020

COCONF20 bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Vi sætter scenen for, hvordan vi kan udforske innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's Verdensmål. Bliv inspireret af faglige oplæg fra nogle af Danmarks største organisationer og Innovationsdistrikt Sjællands etablerede innovationssamarbejder, som giver dig indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag innovation.

COCONF20 afholdes i samarbejde med: