Cirkulær klimaskærm – udstilling og test i regn og blæst

I 2023 blev der for første gang gjort samlet status over cirkularitet i Danmark, hvilket viste at vi kun er 4 procent cirkulære (læs mere: Circularity Gap Report). For at ændre radikalt på dette arbejder vi i innovationsforløbet COCONF24 ud fra spørgsmålet ”Hvad nu hvis Danmark var 100 procent cirkulært?”.

”Hos Roskilde Kommune er vi nysgerrige på, hvordan vi kan gøre vores byggerier endnu mere cirkulære. Derfor stiller vi vores bygninger til rådighed som testmiljø for nye løsninger, der kan gøre dem mere cirkulære.”– Klaus Kellermann, chefkonsulent for Bæredygtigt Byggeri

Om testmiljøet


Cirkulær økonomi og fokus på genanvendelse og bedre ressourceudnyttelse spiller en stadig større rolle i forbindelse med kommunens byggerier. I den tidlige beslutningsproces vurderes det, hvordan materialeforbrug kan minimeres gennem genanvendelse og genbrug af bygninger, materialer og jord. Hos Roskilde Kommune er vi nysgerrige på hvordan vi kan gøre vores byggerier endnu mere cirkulære. Derfor stiller vi vores bygninger til rådighed som testmiljø til nye løsninger på at gøre dem mere cirkulære.

Roskilde Kommune har en samlet bygningsmasse på 500.000 kvm, som løbende skal vedligeholdes. Roskilde Kommune arbejder målrettet med hvordan materialer fra nedrivning kan genbruges til nye bygninger. Derfor har kommunen en materialebank, som får tilført materialer når bygninger nedrives.

Hver dag skal kommunens bygninger vedligeholdes og ofte er det klimaskærmen, der skal forbedres eller repareres.

Vi stiller vores klimaskærme til rådighed som testmiljø, hvor vi ønsker gode bud på løsninger til anvendelse af forskellige typer cirkulære byggematerialer på vores forskellige bygninger og lokationer. Der kan være tale om overskudsmaterialer fra andre byggepladser, materialer fra kommunens egne nedrivningsprojekter, samt materialer der kan findes i kommunens egen virtuelle materialebank på Upcycling Forum.

Ud over kommunens eksisterende byggerier, påtænker vi at opføre en uisoleret hal i forbindelse med kommunens nye centrale materialebank i Trekroner. Tanken er at bruge den nye hal som afsæt for test og udstilling af nye cirkulære løsninger.

De løsninger vi er på jagt efter skal målrettes mindre ombygninger og vedligehold af klimaskærmen på kommunens bygninger og i første omgang ny hal ifm. materialebank i Trekroner. Løsninger skal på sigt kunne indgå i det daglige vedligehold af skoler, institutioner eller sekundære bygninger.

De foreslåede løsninger skal være enkle, bygbare og nemt kunne formidles til vedligeholdelsesteams og håndværkere.

Hør Klaus Kellermann, chefkonsulent for Bæredygtigt Byggeri i Roskilde Kommune, fortælle om testmiljøet her.

Testmiljø

Roskilde Kommune

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF24

Sådan gør du

Tilmeld dig arrangementet d. 26. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 4. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference24 – et brag af en fest d. 26. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den eller de rette løsninger tilbyder Roskilde Kommune at stille bygninger til rådighed som testmiljø. Således kan I få sparring og feedback fra praksis samt indsamle data, der giver mulighed for indsigt i løsningens potentiale og værdi for potentielle kunder eller brugere. På den måde får I input til videreudvikling og en referencecase, som øger sandsynligheden for udbredelse af løsningen og dermed impact.