Innovations­distrikt Sjælland

Sammen styrker vi innovationen i Region Sjælland

Få indblik i

Projektet

Hvem er involveret

Partnere

se lignende

Løsninger

Start Dialog

Kontakt

Innovationsdistrikt Sjælland


Innovationsdistrikt Sjælland styrker innovationen i Region Sjællands små og mellemstore virksomheder. Det gør vi ved at støtte udviklingen af et nyt koncept, et nyt produkt eller en ny løsning, så der skabes en kommerciel succes. Støtten gives til innovationssamarbejder, som består af mindst to små og mellemstore virksomheder og mindst en videninstitution, der bidrager med ekspertise til udviklingsarbejdet.

Små og mellemstore virksomheder matches med de rette kompetencer fra andre virksomheder – såsom potentielle aftagere – samt nogle af Danmarks førende videninstitutioner. Samarbejdet bliver faciliteret af Corolab og de små og mellemstore virksomheder får juridisk bistand, kommunikativ hjælp til udbredelse af løsningen og 25% af timerne lagt i projektet i tilskud.

Innovationsdistrikt Sjælland giver dig derudover adgang til relevante aktiviteter og samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at føre løsningen hele vejen fra idé til realisering.

Innovationsdistrikt Sjælland er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber i perioden januar 2019 – december 2022.

Corolab leder programmet i samarbejde med DTU, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Det får du


Innovationsdistrikt Sjælland har igangsat 22 innovationssamarbejder, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at søge om midler.

CO-meet

Du får adgang til matchmaking og formidlingsarrangementer for at møde de rette samarbejdspartnere samt udbrede kendskabet til jeres løsning

CO-lab

Du får op til 260.000 kr. pr. innovationssamarbejde i tilskud til arbejdet med produktudvikling, prototyping og test svarende til 25% af timerne i projektet.

CO-pilots

Du får en neutral facilitator, som understøtter arbejdet ved bl.a. at forbinde de rette samarbejdspartnere og facilitere udviklingsprocessen.

CO-creation

Du får 100% finansieret ekspertise fra videninstitutionerne: DTU, Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og/eller Zealand – Sjællands Erhvervsakademi af en værdi op til 460.000 kr.

CO-branding

Du får adgang til potentielle aftagere, som kan indgå i samarbejdet med sparring og virkelighedstro testfaciliteter for at kvalificere og markedsmodne løsningen

CO-fund

Du får 100% finansieret juridisk bistand til en værdi af op til 75.000 kr. ex. moms pr. innovationssamarbejde til udvikling af dokumenter til fx IP-rettigheder, fordelingsnøgler, roller og ansvar

Strategiske partnere


Løsninger


Læs mere om innovationssamarbejderne nedenfor

Kontaktpersoner

Vil du høre mere om Innovationsdistrikt Sjælland? Kontakt en af projektlederne nedenfor.

Christina Melgaard
Christina Melgaard Senior projektleder og kommunikationsanvarlig +45 21654999
Louise Buron
Louise Buron Projektleder +45 29652999
Martin Thuesen
Martin Thuesen Udviklingschef +45 25670123