FeedbackBox

FeedbackBox er en webapplikation, der revolutionerer måden, hvorpå feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutionerne. FeedbackBox kan inkorporeres i eksisterende læringsplatforme og skaber nye målbare datapunkter for uddannelsessektoren.

Løsningen


FeedbackBox er en webapplikation hvor feedback gives og modtages på uddannelsesinstitutioner, med mulighed for inkorporering i eksisterende læringsplatforme, som skaber nye målbare datapunkter og perspektiver ift. learning analytics og business intelligence i uddannelsessektoren. Resultatet af projektet er en webapplikation, hvor feedback gives igennem en videofuktion eller skriftligt, hvilket åbner op for nye muligheder af feedback. Webapplikationen er klar til at blive skaleret til alle videninstitutioner nationalt og internationalt, hvor de involverede virksomheder bl.a. ser et stort potentiale i forhold til det tyske marked, som de nu indtræder på. ​

Hvornår

Januar 2020 – december 2021

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir
Innovationskonsulent

Hvem

Kopernikus
Pathfindr
Roskilde Universitet
Professionshøjskolen Absalon
KEA

Udfordringen

Undersøgelser fra uddannelses- og forskningsministeriet viser, at feedback er det enkeltelement, som studerende er mindst tilfredse med, på trods af at det er en afgørende ingrediens i en succesfuld læring. Digitalisering og feedback er derfor et udviklingsmål i ministeriets udviklingskontrakter som tæller op imod 100.000 studerende. Projektet resulterer i digitalt feedback, og samtidig er det ambitionen at producere og formidle data, der gør en positiv forskel for den enkeltes læring og dermed sikrer højere kvalitet på uddannelserne. På baggrund af tests og forskningsresultaterne fra innovationssamarbejdet er værktøjet blevet redesignet og er nu på markedet som et plugin, der bruges af både danske og tyske systemudbydere.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering