Vi er Corolab

Corolab er et hotspot for innovation gennem partnerskaber. Vi blev stiftet i 2016 på baggrund af medlemmers interesse for at skabe vækst til gavn for samfundet og forretningen. Sammen går vi hele vejen fra idé til realisering af bæredygtige løsninger.

Om os


Corolab er et hotspot for innovation gennem partnerskaber. Vi blev stiftet i 2016 på baggrund af medlemmers interesse for at skabe vækst til gavn for samfundet og forretningen. Sammen går vi hele vejen fra idé til realisering af bæredygtige løsninger.

Corolab består af flere end 86 medlemmer og et sekretariat. Medlemmerne går på tværs af brancher og består af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige organisationer. I Roskilde og omegn udvikler, afprøver og realiserer vi nye løsninger, hvor medlemmer deler viden, kompetencer og faciliteter i form af laboratorier og virkelighedstro miljøer.

Sekretariatet tilfører og understøtter medlemmerne med ekstra ressourcer for at få innovationsprojekter og aktiviteter ført ud i livet. Sekretariatet hjælper med at kvalificere de gode ideer, etablere partnerskaber, lede og facilitere projekter samt sikre de nødvendige ressourcer. Alle medlemmers interesser bliver tilgodeset i et innovativt og neutralt møderum. 

Corolabs største styrker er


Mangfoldighed i kraft af medlemskredsens forskellige aktører på tværs af brancher, uddannelsesniveauer og fagligheder.

Lokal opbakning i form af relationer og engagement, som skabes gennem den geografiske nærhed.

Villighed til at dele viden, kompetencer, udstyr samt udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter.

Corolab er åbent for alle, der har lyst til at tage et samfundsansvar, som kan starte lokalt og forandre globalt.