Hvordan vi arbejder

Corolab sikrer vejen fra idé til realisering

Corolab i tal

17.000
Deltagere aktiveret
90+
Mio. kr. funding
175+
Innovations-
projekter
150
Afholdte arrangementer

Corolab udvikler nye processer, produkter og services samt nye organisationsformer og forretningsmodeller gennem innovationsprojekter og -aktiviteter. Vi tager afsæt i fire indsatsområder: Bæredygtighed, Diversitet, Kompetencer og Social Innovation. Hvert indsatsområde har et fyrtårnsprojekt, som sætter retningen for innovationen. Indsatsområderne har hver et advisory board, der sikrer engagementet og at løsningerne er efterspurgte.

Bæredygtighed

Grøn omstilling styrker omsætningen, reducerer omkostninger og øger konkurrencekraften. Vi arbejder med bæredygtighed gennem projekter så som Water Management Center og Klimaknappen.

Se projekter

Diversitet

Mangfoldighed og inklusion er vigtigt for forretningen – og for samfundet. Vi arbejder for at styrke diversiteten bredt set ift. eksempelvis alder, sprog, uddannelse, handicap, etnicitet, køn og socioøkonomisk status. Det gør vi bl.a. gennem projekter med unge og job/uddannelse. 

Se projekter

Kompetencer

Organisationer har behov for kvalificeret arbejdskraft for at fremtidssikre forretning. Vi udvikler kompetencer gennem projekter så som Innovationsdistrikt Sjælland og Biosolutions Zealand.

Se projekter

Social Innovation

Samfundsmæssige udfordringer løses med involvering af civilsamfundet, som løsningen vil berøre.  Vi skaber social innovation gennem projekter så som COCONF.

Se projekter

Vil du vide mere om vores tilgang til innovationssamarbejder?