Hvordan vi arbejder

Corolab sikrer vejen fra idé til realisering

OM COROLAB

Vi er Corolab

Corolab er et hotspot for partnerskaber og innovation. Vi blev stiftet i 2016 på baggrund af medlemmers interesse for at skabe vækst og nye løsninger til gavn for samfundet. Sammen går vi hele vejen fra idé til realisering af bæredygtige løsninger.

Corolab består af 86 medlemmer og et sekretariat. Medlemmerne går på tværs af brancher og består af virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. I Roskilde og omegn udvikler, afprøver og realiserer vi nye løsninger, hvor medlemmer deler viden, kompetencer og faciliteter i form af laboratorier og virkelighedstro miljøer. Sekretariatet hjælper med at kvalificere de gode ideer, etablere partnerskaber, lede og facilitere projekter samt sikre de nødvendige ressourcer.

Du kan læse mere om Corolab her.

Antal medlemmer:
86

Corolab i tal

15.000
Deltagere aktiveret
85.6+
Mio. kr. funding
150+
Innovations-
projekter
86
Medlemmer
140
Afholdte arrangementer

Corolab udvikler nye processer, produkter og services samt nye organisationsformer og forretningsmodeller gennem innovationsprojekter og -aktiviteter. Vi tager afsæt i fire indsatsområder: Bæredygtighed, Diversitet, Kompetencer og Social Innovation. Hvert indsatsområde har et fyrtårnsprojekt, som sætter retningen for innovationen. Indsatsområderne har hver et advisory board, der sikrer engagementet og at løsningerne er efterspurgte.

Bæredygtighed

Grøn omstilling styrker omsætningen, reducerer omkostninger og øger konkurrencekraften. Vi arbejder med bæredygtighed gennem projekter så som Center for Oversvømmelsesbeskyttelse og Klimaknappen.

Diversitet

Mangfoldighed og inklusion er vigtigt for forretningen – og for samfundet. Vi arbejder for at styrke diversiteten bredt set ift. eksempelvis alder, sprog, uddannelse, handicap, etnicitet, køn og socioøkonomisk status. Det gør vi bl.a. gennem projekter med unge og job/uddannelse. 

Kompetencer

Organisationer har behov for kvalificeret arbejdskraft for at fremtidssikre forretning. Vi udvikler kompetencer gennem projekter så som Innovationsdistrikt Sjælland og Biosolutions Zealand.

Social Innovation

Samfundsmæssige udfordringer løses med involvering af civilsamfundet, som løsningen vil berøre.  Vi skaber social innovation gennem projekter så som COCONF og RiConfigure.

Vil du vide mere om vores tilgang til innovationssamarbejder?