Automatisk Fugeudfræsning

En ‘modulær’ visionsteknologi, hvor den teknologiske nøgle ligger i opbygningen af et fundament i vision software/algoritmen. Visionsteknologien skal i sammenspil med en modulær robotplatform opbygges således, at robotplatformen let kan omstille til nye applikationer og anvendelser, hvor vision indgår som en del af løsningen. I dette projekt tages der udgangspunkt i detektering af murstenfuger.

Automatisk fugeudfræsning

Løsning


Projektet har udviklet en state-of-the-art visionsstyring til en modulær robotplatform, som sætter nye teknologiske standarder og udvider både teknologiske og kommercielle anvendelsesspektre af robotteknologi indenfor byggeindustrien. Projektets partnere ønsker med visionsstyring at implementere den nyeste visionsteknologi og dermed udvikle styring ’on the fly’, som tager højde for virkeligheden og robottens omgivelser. Dette er banebrydende og udvider potentialet for teknologien signifikant.

Hvornår

September 2019 – September 2020

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Robot at Work
Technico
DTU

Udfordringen

En af de største faktorer til byggebranchens begrænsede vækst er mangel på udførende arbejdskraft og med et stort automatiseringspotentiale er behovet for visionsteknologi kombineret med robotplatform enormt. Derudover er byggebranchen og håndværksbranchen nedslidende for de involverede medarbejdere, og med denne robotplatform og visionsteknologi vil medarbejderne skulle udføre mindre nedslidende arbejdsopgaver i form af styring af robotten og sikring af visionsteknologien.

Projektstatus

Projektet har kørt fra september 2019 og er afsluttet i september 2020.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering