Forum for vidensamarbejde

Løsning


Formålet med indsatsen er at styrke, systematisere og koordinere de forskelligartede synergier og samarbejdsmuligheder blandt Roskildes videninstituioner, som vil skabe værdi for erhvervslivet og deres potentielle fremtidige medarbejdere. Derfor gik Corolab i februar 2020 sammen med en række partnere om at skabe indsatsen Forum for Vidensamarbejde, hvor relevante undervisere, forskere, rektorer, uddannelsesledere og koordinatorer af eksterne samarbejder samles på tværs af samtlige uddannelsessteder – fra grundskolen og op til de videregående uddannelser.

Hvornår

Februar 2020 – Så længe det ønskes

Projektbevilling

Kontaktperson

Anna Emilsdottír
Innovationskonsulent

Hvem

Aarhus Universitet
CLAVIS, Roskilde
DTU
Hf & VUC Roskilde
Himmelev Gymnasium
Professionshøjskolen Absalon
Roskilde Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Handelsskole
Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Universitet
Skt. Josef Skole
ZBC Roskilde
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Værdi

Gennem initiativer som eksempelvis innovationsforløb, -projekter og praktikker kan elever og studerende omsætte deres teori til praksis og udvikle deres intra- og entreprenørielle kompetencer, der er med til at kvalificere fremtidens arbejdskraft.

Projektstatus

Projektet kører fra februar 2020 og så længe projektets partnere ønsker at fortsætte indsatsen.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering