Klimaknappen

Klimaknappen er en intelligent styringsenhed, der mindsker energiforbruget i almene boliger. Knappen kan bruges af beboerne til at regulere varmen i hjemmet og holder samtidig varmeforbruget på det laveste niveau – uden at beboeren kommer til at fryse.

Løsningen


Klimaknappen er en intelligent styringsenhed, der mindsker energiforbruget i almene boliger med udgangspunkt i beboerens termiske komfort. Når beboeren fryser, trykker de på Klimaknappen, som automatisk justerer varmen gennem den intelligente styringsenhed. Data lagres anonymt og anvendes i styringsenhedens algoritme, så varmeforbruget holdes på det laveste niveau, uden beboeren oplever at fryse. Løsningen forventes at kunne reducere energiforbruget med 15%. Enheden testes hos Boligselskabet Sjællands beboere. ​

Hvornår

August 2019 – maj 2022

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Climaid
NorthQ
DTU – Danmarks Tekniske Universitet
Danfoss
Boligselskabet Sjælland
Fællesbageriet

Udfordringen:

40% af den vestlige verdens energiforbrug kommer fra bygninger. Energiforbruget går til fx opvarmning, køling, belysning og ventilation. Vi forventer, at Klimaknappen kan reducere energiforbruget i bygninger med 15%. Løsningen giver en årlig besparelse på 190.000 kr. i en bebyggelse med 172 lejemål med et årligt forbrug på 1.810.000 KWh og 1.268.000 kr./år. Løsningen mindsker ligeledes de materielle og helbredsmæssige omkostninger, der opstår ved skimmelsvamp sanering.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering