Roundabout Roskilde – et kraftcenter for cirkulære løsninger i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen skal blive meget mere cirkulær for at leve op til kravene og nå de klima- og miljømæssige målsætninger, som i disse år fastsættes.

Løsning


Roskilde kan med sine mange virksomheder som repræsenterer hele værdikæden inden for bygge- og anlægsbranchen gå forrest og nytænke samarbejder og praksis ved fx at etablere et nyt udstillingsrum for cirkulære løsninger indenfor byggeriet, hvor materialer og genbrugscases kan præsenteres og inspirere andre til mere bæredygtige projekter. Vandtårnet ved Roskilde Badet kunne potentielt agere fysisk samlingssted for en række aktiviteter for professionelle aktører, borgere og studerende.

Ambitionen med kraftcentret er blandt andet at skabe:

Forandringer på baggrund af dialog om udfordringer og problemer på bygge- og anlægsområdet, så nye samarbejder om mere bæredygtige løsninger kan initieres. Her vil professionelle aktører, såsom bygherrer, developere, rådgivere og entreprenører kunne drøfte helt konkrete tekniske løsninger og deres implementering.

Forretning i forhold til efterspurgte byggematerialer, så nye handels-relationer og flows bliver etableret. Her vil et udsnit af tilgængelige genbrugs-materialer og deres mulige anvendelse kunne fremvises fysisk og virtuelt med guides til benyttelse, således borgere og andre potentielle kunder kan bestille dem hos specifikke producenter eller leverandører.

Formidling af viden om muligheder og potentielle effekter, så endnu flere aktører vil bidrage til øget cirkularitet i byggeriet. Her vil studerende og andre besøgende i vandtårnet kunne bruge udsigten til at få overblik over og fortalt om best practice cases i området, heriblandt Musicon i Roskilde, hvor der har været mange cirkulære tiltag i forbindelse med byudviklingen. Dette kan give inspiration til handling samt læring.

Hvornår

2024 –

Projektbevilling

Kontaktperson

Martin Thuesen, udviklingschef
martin@corolab.dk

Hvem

Anlægsgartner Gottlieb
Argo
Boligselskabet Sjælland
CLEAN
Fors A/S
Malmos
Næste
Roskilde Festival
Roskilde Kommune
Roskilde Tekniske Skole og HTX
RUC
Solum A/S
Tænkeboks
Zealand
med flere

Udfordringen

Bygge- og anlægsbranchen skal blive meget mere cirkulær for at leve op til kravene og nå de klima- og miljømæssige målsætninger, som i disse år fastsættes.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering