BOCART SmartRace

Projektet udvikler digital, innovativ læringsplatform, der kombinerer gamification og undervisning på erhvervsuddannelser. BOCART SmartRace medvirker til at flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Løsningen


BOCART SmartRace er en digital, innovativ læringsplatform, der kombinerer gamification og undervisning på erhvervsuddannelser. Kørslen med den fysiske off road gokart, BOCART, er tilknyttet digitalt undervisningsmateriale, der har mulighed for at certificere den praksisfaglige viden, så unge, der eksempelvis har det svært bogligt, kan tilegne sig ny viden og komme videre i uddannelsessystemet. På den måde vil BOCART SmartRace skabe, fastholde og udvikle motivationen hos de unge mennesker. Ambitionen er, at BOCART med SmartRace kan tilbyde institutioner en moderne, motiverende og læringsrig BOCART, så de kan hjælpe udsatte unge i retning af uddannelse.

Den første udgave af BOCART SmartRace gør det muligt for projektgruppen at tilbyde et produkt med ny, moderne, motiverende og målrettet undervisning til deres nuværende og nye kernekunder, som med SmartRace vil kunne gøre det mere attraktivt for deres kunder (sagsbehandlere i kommuner og kommende elever) at vælge lige netop deres bosted, efterskole, ungdomsskole, grundskole etc. Produktet medvirker til: 1) at flere unge blandt vores kunders brugere optages på og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, 2) at flere skoleelever bliver inspireret til at studere, 3) at en naturfaglig retning og STEM-fag vælges som karriere og 4) at underviserne vil kunne sikre en stabil og dokumenteret faglighed i undervisningen, opdateret viden, struktur og didaktik.

Hvornår

November 2020 – maj 2022

Corolabs rolle

Facilitator

Kontakt person

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

BOCART ApS
Projektronik
Design Analyst
Professionshøjskolen Absalon
Stege Skole
EUC Sjælland
OCN Danmark.

Udfordringen

Ifølge Erhvervsstyrelsen er antallet af unge med særlige udfordringer og ingen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked steget med 12.000 personer fra 2008 til 2016. Tal fra Undervisningsministeriet (2015) viser, at 6% af de 15-29-årige, svarende til 69.810 personer, ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse.  Med en løsning på de teknologiske udfordringer vil projektgruppen stå med et unikt koncept, der ikke findes på markedet noget sted i verden.

BOCART SmartRace bidrager til Undervisningsministeriets målsætning om, at flere unge skal optages på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Konkret for grundskoler vil BOCART SmartRace kunne bidrage til at indfri Undervisningsministeriets nye krav fra 2017 for praksisfaglig læring og muligheden for at kombinere dem med grundskolens øvrige fag. BOCART SmartRace vil derfor være et særdeles attraktivt valg, som kan fastholde gamle kunder og tiltrække nye.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering