Det Grønne Nedløb

Det Grønne nedløb forsinker og genanvender regnvand. Behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes gennem projektet og bidrager til oplevelsen af rekreative områder i bymiljøer.

Løsningen


En ny funktionel og æstetisk regnvandsbuffer til montering på facaden af bygninger som alternativ til nedløbsrør i fx baggårde. Regnvandsbufferen vil indeholde Rockflow og på sigt udvalgte planter i en bærende konstruktion af stål, der kan dimensioneres efter behov og er konstrueret, så den er nem at installere og har lang holdbarhed. Derved forsinkes og genanvendes regnvand, så behovet for udbygning af regnvandsafledning formindskes.
Løsningen består af en fleksibel konstruktion som kan monteres på bygningers facader og på andre konstruktioner i bymiljøet, og som resulterer i en grøn væg, der i første omgang kan:

a) opmagasinere og forsinke regnvand.

b) rense vand for opløste stoffer og tungmetaller, så det kan genanvendes.

I anden omgang og efter dette projekt er det planen at integrere planter som kan:

c) rense luften.

d) reducere støj.

e) bidrage til oplevelsen af rekreative områder i et bymiljø.

Hvornår

Februar 2022 – december 2022

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Egeskov Stålteknik ApS
M.F. Byg ApS
DTU
ROCKWOOL A/S

Udfordringen

Danskerne mærker allerede nu konsekvenserne af varmere, vådere og mere ekstremt vejr. Et ændret klima kalder på akut handling, men rummer også et stort potentiale for at udvikle byer og rekreative områder – for tænk, hvis klimasikring kunne ses som et løft af eksisterende byområder og skabe helt nye byrum. Særligt i byer, hvor pladsen til traditionelle skybrudsløsninger som regnvandsbassiner eller grønne arealer, der kan oversvømmes, er sparsom, vil grønne nedløb kunne udgøre en konkurrencedygtig løsning, der på sigt kan skabe grønne, spændende og mere naturrige byer, samtidig med at udfordringen med håndtering af regnvand fra tage bliver løst lokalt.

byer, samtidig med at udfordringen med håndtering af regnvand fra tage bliver løst lokalt.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering