Tangkultur

Projektet udvikler og modner en ny lokal værdikæde og et netværk, der arbejder sammen omkring den lokale tang i Guldborgsund. Det primære fokus er at skabe et lokalt marked for bæredygtigt produceret tang.

Løsningen


Tangkultur udvikler og modner en ny lokal værdikæde og et netværk, der arbejder sammen omkring den lokale tang i Guldborgsund. Det primære fokus er at skabe et lokalt marked for bæredygtigt produceret tang, med blik på produktionens regionale udviklingsperspektiv. Konceptet handler om at etablere et lokalt netværk baseret på høst, forarbejdning og afsætning af natur-tang og tang-kartofler – en værdikæde, der virker ud fra regenerative principper for økologiske, sociale og økonomiske forhold. Som led i værdikædens etablering vil projektet demonstrere nye tangprodukter og kartofler dyrket i tang, der testes og videreudvikles som del af Madens Folkemøde i 2021.

Flere steder i Danmark er der etableret små-produktioner, og ud for Guldborgsund er der allerede registreret gode, gunstige økologiske forhold for tangdyrkning og sankning af vild tang. Der er gunstige markedsmæssige forhold for bæredygtige fødevarer, som er et marked i eksplosiv vækst og en global supertrend.

Hvornår

December 2020 – januar 2022

Projektbevilling

358.375 DKK

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

Postholderens Sted
Hotel Saxkjøbing
Roskilde Universitet
Guldborgsund Kommune
Madens Folkemøde
The Little Apple Sakskøbing F.M.B.A.

Udfordringen

I ældre tider i Norden var tang, tangaske og tangsalt en integreret del af vores madkultur, især ved kysterne og de indre farvande. Tang, som betyder ‘planter i vandet’, har en række oplagte miljø- og sundhedsmæssige fordele, og derfor bør man arbejde intenst for en udbredelse af såvel dyrkning, sankning, og forarbejdning, som del af en integration i hjemmekøkkenet og madkulturen. Tang og ålegræs er CO2-venligt og gror ivrigt i danske farvande med stor diversitet, og kan også binde kulstof og dermed udligne lokale udledninger. Det er desuden rigt på umami-smag, som vi f.eks. kender fra kød, og kan have stor oplevelsesmæssig kvalitet som andre sanke- og høstture.

Foto credit: Emmy Laura Perez Fjalland

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering
X