Akvaponisk Produktion

I projektet arbejdes der med et økosystem, hvor planter dyrkes i vand fremfor i jord. Systemet skåner miljøer samt sikrer, at grøntsager og krydderurter vokser hurtigere end ved traditionelle dyrkningsmetoder.

Løsningen


Akvaponisk produktion er et produktivt økosystem, hvor planter dyrkes i næringsrigt vand. I systemet giver fisk liv og næring til planter gennem økologiske principper, som både skåner den miljømæssige produktion, samt sikrer at grøntsager og krydderurter vokser effektivt og hurtigere end under traditionelle dyrkningsmetoder i jord. Fem akvaponiske systemer opsættes tre forskellige steder i landet, og tilsammen danner de grundlag for at eksperimentere med dyrkelse af grøntsager og krydderurter i et cirkulært madproduktionssystem. Derudover er der fokus på at teste vandet i tankene, recirkulation og den bæredygtige landbrugsteknologi.

Et mål igennem innovationssamarbejdet er at danne grundstenene for en ny socialøkonomisk virksomhed, hvor folk med og uden handicap kan tage del i en lokal produktion af råvarer de steder, hvor akvaponiske systemer opsættes.

Hvornår

Januar 2022 – december 2022

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Østagergård
Akvaponisk Have
Egmont Højskolen
DTU

Udfordringen

Danmark importerer et stort antal grøntsager og krydderurter og samtidig er der et nationalt fokus på at bevæge sig mod mere bæredygtige landbrugsmetoder. Landbrugssektoren forbruger på nuværende tidspunkt en tredjedel af Europas vandforbrug. Igennem innovationssamarbejdet sikres en bæredygtig produktion i overensstemmelse med FN’s Verdensmål som påpeger at der inden 2030 skal sikres bæredygtige landbrugspraksisser som øger produktiviteten og produktionen, og styrker tilpasningen til klimaforandringer. I akvaponiske systemer produceres grøntsager og krydderurter nemlig op til 30-50% hurtigere end ved konventionel dyrkning i jord, og samtidig genbruges 95% af vandet i systemerne.

En hel anden national udfordring ses i forhold til unge med fysiske og psykiske handicaps, som mangler muligheder for værdiskabende beskæftigelse, bo-steder og bo-fællesskaber. Innovationssamarbejdet fokuserer på socialøkonomiske foretagender, hvor de akvaponiske systemer skal kunne betjenes af unge og voksne med og uden handicap. Dette vil blive testet ved opsættelsen og driften af akvaponiske systemer hos henholdsvis Østagergård og Egmont højskolen som bl.a. huser elever med fysiske og psykiske udfordringer.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering