Job To Go

Projektet udvikler en ny forretningsmodel med afsæt i den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma og deres indsats for socialt udsatte borgere. Job To Go hjælper flere ledige psykisk sårbare i arbejde og udbreder viden og uddannelse indenfor det socialpsykiatriske område.

Løsningen


Job to go er en ny forretningsmodel med afsæt i den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma og deres indsats for socialt udsatte borgere. Projektet hjælper flere ledige psykisk sårbare i arbejde og udbreder samtidig viden og uddannelse indenfor det socialpsykiatriske område. Med oplæring ved baristacyklen skabes en tryg og fleksibel træningsplatform, der klæder borgeren på til at varetage ordinære arbejdstimer på arbejdsmarkedet via småjobs. Via denne ordning kan de mest udsatte borgere tjene egne penge på det sociale frikort og samtidig via meningsfuldt arbejde få erhvervserfaring med støtte fra medarbejdere i erhvervslivet eller fra privatpersoner ved salg af kaffe.

Hvornår

August 2020 – oktober 2022

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir
Innovationskonsulent

Hvem

Kaffe Karma
Copenhagen Dome
Professionshøjskolen Absalon

Udfordringen

I Danmark er 280.000 borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og en væsentlig problematik hos mange social udsatte borgere er en længerevarende eksklusion fra arbejdsmarkedet. Forskning peger samtidig på at social udsatte borgere efterspørger deltagelse i arbejdsrelaterede aktiviteter og personligt meningsfyldt beskæftigelse, men der er imidlertidig mangel på indsater hvor socialt udsatte borgere kan deltage i arbejdsmæssige aktiviteter. Job To Go hjælper flere ledige psykisk sårbare i arbejde samt udbreder viden og uddannelse indenfor det socialpsykiatriske område med afsæt i et lokalt samarbejdsprojekt i Roskilde.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering