Vores Verden

Danmark har meget natur og landliv, som er eftertragtet for turister. Vores Verden er Community Bases Tourism, hvor turister kan indgå i fællesskaber i det lokale liv. Projektet skaber værdi for især landområder.

Løsningen


Vores Verden udvikler et prototypekoncept omkring Community Based Tourism (CBT). CBT er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område og eksisterer i dag primært uden for de danske grænser. Landområder i Danmark har dog mange attraktive kvaliteter såsom natur- og land liv samt lokalforankrede hverdagsopgaver, som er eftertragtede for turister at deltage i og være medskabere af. Konceptet omkring CBT udvikles for og med danske landområder med udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for. I projektet udvikles et koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Hvornår

Marts 2020 – november 2021

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

LandSkaberne
Overlap.dk
Professionshøjskolen Absalon
Roskilde Universitet
Corolab

Udfordringen

Beboere i landområder ønsker at løfte grundlæggende udfordringer i eget område, hvilket eksempelvis kan være at sikre flere arbejdspladser, tilflyttere eller turister.

I samarbejde med lokalsamfund udvikler samarbejdet koncepter, som kan bidrage til at skabe muligheder for f.eks. et lokalt arbejdsliv, øget bosætning, lokal økonomi og basale servicefaciliteter. Forskningen peger på en spirende interesse for demokratisk erhverv og kooperative organiseringsformer i landområder, som en metode til at løse mere grundlæggende udfordringer. Meget af den hidtidige landdistriktsudvikling har i højere grad været fokuseret på etablering af aktiviteter indenfor en fritidslivsramme.

Udviklingsprojektet “Vores verden” kan derfor blive spydspids i forhold til at løse grundlæggende udfordringer med et turisme-koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Udviklingen af et CBT-produkt tilføjer ny værdi til landområder.
Det skal ses som et supplement til de eksisterende turismeaktiviteter og erstatter ikke igangværende aktiviteter på turismeområdet.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering