Vores Verden

Danmark har meget natur og land liv, som er eftertragtet for turister. Vores Verden er Community Bases Tourism, hvor turister kan indgå i fællesskaber i det lokale liv. Projektet skaber værdi for især landområder.

Løsningen


Vores Verden er udvikling af et prototypekoncept omkring Community Based Tourism (CBT). CBT er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område, og eksisterer i dag primært uden for de danske grænser. Landområder i Danmark har dog mange attraktive kvaliteter såsom natur- og land liv samt lokalforankrede hverdagsopgaver, som er eftertragtede for turister at deltage i og være medskabere af. Konceptet omkring CBT udvikles for og med danske landområder med udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for. I projektet udvikles et koncept og en virksomhedsmodel, der både er forankret i det lokale og samtidigt organiseret i en bredere kooperativ form.

Hvornår

Marts 2020 – november 2021

Projektbevilling

636.973 DKK

Corolabs rolle

Facilitator

Kontaktperson

Christina Melgaard
Projektleder

Hvem

LandSkaberne
Overlap.dk
Professionshøjskolen Absalon
Roskilde Universitet
CORO Co-lab

Udfordringen

Konceptet tager afsæt i, at der er en spirende interesse for demokratisk erhverv og kooperative organiseringsformer i landområder, som en metode til at løse mere grundlæggende udfordringer som f.eks. bosætning, et lokalt arbejdsliv, mobilitet og muligheden for en lokal økonomi.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering
X