Take-backordninger i boligbyggeri

I 2023 blev der for første gang gjort samlet status over cirkularitet i Danmark, hvilket viste at vi kun er 4 procent cirkulære (læs mere: Circularity Gap Report). For at ændre radikalt på dette arbejder vi i innovationsforløbet COCONF24 ud fra spørgsmålet ”Hvad nu hvis Danmark var 100 procent cirkulært?”.

”Vores mål er at få en ordning, der sikrer en solid balance mellem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed” – Jan Vestergaard, affaldskonsulent

Om testmiljøet


Boligselskabet Sjælland er Danmarks fjerdestørste boligselskab med over 12.500 hjem fordelt på Sjælland. Vi har fokus på at begrænse mængderne af affald der bortskaffes fra vores ejendomme. Det drejer sig både om de affaldsressourcer der stammer fra livet i boligerne, men også de affaldsressourcer der fremkommer i forbindelse med nybyggeri og ved renovering af vores ejendomme, som vi hvert år bruger ca. 1 mia. kr. på.

I Boligselskabet Sjælland vil vi gerne holde fokus på affaldspyramidens første trin om affaldsforebyggelse. Derfor vil vi gerne undgå at man overhovedet får noget ind i boligen der efterfølgende ender som affaldsressource. Både i form af de produkter eller bygningskomponenter, der løbende bliver udskiftet eller renoveret, såvel som emballagen fra disse. Vi stiller dermed vores ressourceforbrug og -håndtering ifm. renoveringsprojekter til rådighed som testmiljø, med det formål at reducere den mængde materiale, der ender som faktisk affald.

En løsning som vi ser store muligheder i, er at arbejde målrettet med at få etableret tilbagetagningsordninger, hvor en virksomhed efter en aftalt periode eller efter endt brug af produktet, tilbagetager sit produkt for at istandsætte eller produktoptimere på det. Efterfølgende kan produktet så videresælges eller reinstalleres.

Hør Jan Vestergaard, affaldskonsulent i Boligselskabet Sjælland, fortælle om testmiljøet her.

Testmiljø

Boligselskabet Sjælland

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF24

Sådan gør du

Tilmeld dig arrangementet d. 26. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 4. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference24 – et brag af en fest d. 26. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.