Naturmaterialer i nye sammenhænge – grønt guld fra havens muld

I 2023 blev der for første gang gjort samlet status over cirkularitet i Danmark, hvilket viste at vi kun er 4 procent cirkulære (læs mere: Circularity Gap Report). For at ændre radikalt på dette arbejder vi i innovationsforløbet COCONF24 ud fra spørgsmålet ”Hvad nu hvis Danmark var 100 procent cirkulært?”.

”Vi er motiverede for at deltage, da vi gerne vil videre og være endnu mere ambitiøse på det cirkulære område.” – Uffe Laursen, chef for plan, bæredygtighed og udvikling

Om testmiljøet


Fors A/S leverer rent drikkevand, fjernvarme, spildevand og affald i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner. Som forsyning er vi forpligtet til at stoppe spild af ressourcer. Derfor er det interessant for os at udvikle løsninger, der kan levere en renere teknologi, øget biodiversitet og forlænge levetid og værdi af ressourcer. Vi skal bidrage til en cirkulær økonomi ved at blive bedre til at undersøge og udnytte ressourcestrømmene i vores produktion.

Vi stiller vores ressourcestrømme på vand, spildevand, affald og varme til rådighed som testmiljø, så vi kan være en del af et cirkulært værksted. Helt konkret vil vi gerne løfte indsatsen med at minimere, eller måske helt afskaffe, haveaffald på vores genbrugspladser i Holbæk. Vi stiller især data til rådighed samt viden om, hvad man allerede gør og har gjort tidligere i både Fors og hos andre forsyninger.

For os vil det være særlig attraktivt, hvis haveaffald udnyttes til andet end kompost, fx nye byggematerialer. Eller kan vi helt afskaffe haveaffald på genbrugspladsen ved at få kunderne til at håndtere det selv, og hvad er fordele og ulemper i det? Øget cirkularitet i vores ressourcestrømme kan måske give kunderne billigere forsyning, ved at gøre omkostningerne til bortskaffelse af spildprodukter til en markant mindre udgift eller endda til en indtægt og værdiskabelse, der i sidste ende kommer kunderne til gavn.

Testmiljø

Fors A/S

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF24

Sådan gør du

Tilmeld dig arrangementet d. 26. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 4. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference24 – et brag af en fest d. 26. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.