Leg og læring med vandrensning

Løsningen


Studerende fra Roskilde Gymnasium, Mikail, Silas, Laurits, Fiona og Anna har i forbindelse med innovationsforløbet COCONF23 udviklet konceptet om et innovativt undervisningsforløb i klasselokaler i form af fangeleg, der skal hjælpe med at påvirke studerende til at tage relevante uddannelser inden for forsyningsbranchen. Mere konkret foreslår de at udvikle en ’leg’ baseret på at studerende skal fange imaginære nitrificerende, denitrificerende og fosforakkumulerende bakterier i klasselokalet. På den måde aktiveres de unge i undervisningen, så de både lærer aktivt og praktisk.

Løsningsforslaget er udviklet i forbindelse med at Fors A/S ønsker at de grønne forsyningsløsninger, som samfundet har brug for, skal frem i lyset, idet vi står over for klimarisici, som kun kan håndteres, hvis viden om forsyningsløsninger er veldistribueret i samfundet. Spildevandsanlæggene er løbende blevet mere lukkede, utilgængelige og usynlige, så de er i fare for at blive en black box for borgerne. Vores formidlingsforpligtelse skal derfor løftes på måder, der påvirker borgernes adfærd og kan tiltrække studerende til relevante uddannelser og forsyningsbranchen.

Læs mere om udfordringen her.

Challenger

Fors A/S

Innovatør

Mikail, Silas, Laurits, Fiona og Anna fra Roskilde Gymnasium

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen
simone@corolab.dk