Forsyningsformidling – vand er cool, fjernvarme er hot, affald er not

De grønne forsyningsløsninger, som samfundet har brug for, skal frem i lyset. Tekniske installationer og forsyningsinfrastrukturer, på eksempelvis vandværker og rensningsanlæg, er løbende blevet mere lukkede, utilgængelige og usynlige, så de er i fare for at blive en black box for borgerne. Samtidig står vi overfor klimarisici, som kun kan håndteres, hvis viden om forsyningsløsninger er veldistribueret i samfundet.

Fors A/S ønsker at løfte vores formidlingsforpligtelse på måder, der påvirker borgernes adfærd og kan tiltrække studerende til relevante uddannelser og forsyningsbranchen. Det skal ske ved at vise alt det vi allerede gør – og fremover kan gøre – for at forebygge problematiske effekter af klimaforandringer. Det gælder med hensyn til alt fra varmeløsninger, drikkevandsindvinding, spildevandsrensning og ressourceudnyttelse ifm. affaldshåndtering.

Udfordringen


Seks ud af ti danskere er bekymrede for ophobning af plastik, forurening, global opvarmning mv. og villigheden til adfærdsændringer er stor. Fors A/S vil bidrage til at give det sidste skub gennem formidling af muligheder, håb og incitamenter til netop sådanne adfærdsændringer. Det kan ske ved at synliggøre bæredygtige forsyningsløsninger, som samfundet er afhængig af i den grønne omstilling, og sætte fokus på de steder, hvor der vedvarende er behov for nytænkning og ændret praksis fx med hensyn til udledning af klimagasser fra rensningsanlæg eller vores “smid ud kultur”.

Fors A/S efterspørger derfor bl.a. forslag til, hvordan vi kan aktivere udskolingseleverne i deres fællesfaglige naturfagsforløb og skabe en endnu mere engagerende, lærerig og sjov skoletjeneste, hvor vi inkluderer de historiske og æstetiske læreprocesser samt virksomheder med rollemodeller og løsninger, der kan udstilles og tænkes med omkring, så vi vækker interessen for at tage uddannelser, der retter sig mod jobmuligheder på forsyningsområdet.

Hør Ida Torp Girotti, Projektleder i Fors A/S, fortælle om udfordringen her.

Challenger

Fors A/S

FN Verdensmål

4, 6, 7, 12, 13 og 17

Kontaktperson

Martin Thuesen

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbydes der samarbejde om udvikling og test i pilotforløb med mulighed for at implementere og opskalere løsningskoncepter.