Cirkulære løsninger til fremtidens læring – ude og inde, vi ka’ alle vinde

I 2023 blev der for første gang gjort samlet status over cirkularitet i Danmark, hvilket viste at vi kun er 4 procent cirkulære (læs mere: Circularity Gap Report). For at ændre radikalt på dette arbejder vi i innovationsforløbet COCONF24 ud fra spørgsmålet ”Hvad nu hvis Danmark var 100 procent cirkulært?”.

Roskildes Uddannelsesnetværk bakker op om at øge cirkulariteten i Danmark. Som uddannelsesinstitutioner ønsker vi at være et foregangseksempel over for vores studerende. Det kræver at vi bliver bedre til at udnytte vores ressourcer på en bæredygtig måde.

Om testmiljøet


Roskilde Uddannelsesnetværk består af alle uddannelsesinstitutioner i Roskilde. Heraf stiller Himmelev Gymnasium, Zealand og HF og VUC Roskilde-Køge sig til rådighed som testmiljø. Himmelev gymnasium har ca. 700 elever årligt, Zealand har samlet set omkring 3500 studerende og HF og VUC Roskilde-Køge har ca. 2000 kursister fordelt på de to lokaliteter i Roskilde og Køge.

Alle tre uddannelsesinstitutioner stiller deres udendørsarealer til rådighed, herunder grønne områder, samt parkeringsarealer. Himmelev Gymnasium stiller sine møbler fra undervisningslokaler, lærerværelse og fællesområder til rådighed for test i forbindelse med cirkulære løsninger ved udskiftning/renovering. HF og VUC Roskilde-Køge stiller endvidere udvalgte lokaler og kantinen til rådighed som testmiljø.
Testmiljøerne kan både benyttes i forbindelse med fysiske løsninger eller påvirkning af brugeres handlinger/adfærd.

Zealand vil gerne udnytte de grønne arealer bedre til evt. grøn energiproduktion.
Himmelev Gymnasium vil gerne have synlige cirkulære løsninger, som kan være med til at fremme elevernes tilgang til cirkularitet og bæredygtighed.
HF og VUC Roskilde-Køge kunne godt udnytte parkeringspladsen bedre i forbindelse med cirkulære løsninger. De kunne godt tænke sig løsninger på, hvordan kantinen aktivt kan bruges til gavn for elever/kursister, medarbejdere og omverden.

Hør Susanne Schlebaum, konsulent ved Zealand, Sune Stick, uddannelseschef og vicerektor ved HF & VUC Roskilde-Køge samt Johnny Vinkel, rektor på Himmelev Gymnasium fortælle om testmiljøerne her.

Testmiljø

Roskilde Uddannelsesnetværk

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF24

Sådan gør du

Tilmeld dig arrangementet d. 26. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 4. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference24 – et brag af en fest d. 26. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.