Projekt UMAGE sættes i gang med midler fra Region Sjælland


Vi skal øge unges engagement og livsmod til at påbegynde og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse – og dermed sikre flere faglærte og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet.

Tak til Region Sjælland for at yde et tilskud på 1,5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler for 2023. Nu går arbejdet i gang – vi skal udvikle og teste en række prøvehandlinger ift. interesse- og arbejdsfællesskaber i tæt samarbejde med bl.a. erhvervslivet, videninstitutioner og de unge.

En stor tak skal lyde til Thomas Aarup Larsen, Theis Rud Langkilde Lauesen og Anders Bank Olsen fra Regional Udvikling i Region Sjælland for deres kæmpe engagement og bidrag til projektudviklingen – vi ser frem til det videre samarbejde.

Boligselskabet Sjælland fungerer som overordnet arena for projektet, da en andel af deres beboere er unge uden uddannelse – med udgangspunkt i tre af Boligselskabet Sjællands afdelinger: Køge (Borup), Ringsted og Roskilde.

Har du bud på virksomheder omkringKøgeRingsted og Roskilde, der vil indgå i samarbejdet, er du velkommen til at kontakte Corolabs projektleder Pernille Sederberg på pernille@corolab.dk

Følg med i projektet og læs mere om det her.