UMAGE

Om projektet


Der er ca. 47.000 danske unge mellem 16 og 24 år uden ungdomsuddannelse, der på et givent tidspunkt hverken er i job eller i gang med en uddannelse. Det viser en undersøgelse fra VIVE. 

Med projektet UMAGE skal en stærk partnerkreds sammen med de unge sætte gang i en række meningsfulde prøvehandlinger, der skal øge unges engagement og livsmod til at påbegynde og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse – og dermed sikre flere faglærte og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. 40-50 unge i aldersgruppen 15-30 år vil indgå. Projektet tager afsæt i unge, som blandt andet bor i Boligselskabet Sjællands afdelinger i Roskilde, Borup (Køge) og Ringsted, og som er tilknyttet det gode arbejde, som Jobplaneterne laver.

Erhvervslivet fungerer som springbræt for de unge ved at skabe engagement i meningsfyldte interesse- og arbejdsfællesskaber med øget netværk, motivation og trivsel til følge. I virksomhederne klædes medarbejdere på til rollen som mentor (buddy). På den måde opnår mentorerne grundlæggende forståelse for målgruppen. Videninstitutioner skal understøtte kompetenceudviklingen af de unge. Der er fokus på vejledning af unge til uddannelse, fritidsjob, praktikforløb, lærlingepladser og fastansættelse bl.a. gennem udvikling og afprøvning af digitale og menneskelige guides. 

Projektet er et pilotprojekt inkl. følgeforskning og måling af social impact med henblik på efterfølgende videreudvikling og skalering af de metoder, der virker. 

Tak til Region Sjælland, der har ydet tilskud på 1,5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler for 2023. 

Hvornår

November 2023 – december 2024

Projektbevilling

1,5 mio. dkk

Kontaktperson

Pernille Sederberg
Senior projektleder

Hvem

Region Sjælland 
Boligselskabet Sjælland 
Jobplaneten 
Roskilde Tekniske Skole 
ZBC 
Hf og VUC Roskilde-Køge 
CLAVIS 
FGU  
INSP
RUC  
Impactly
Næste
Anlægsgartner Gottlieb
Scandic Roskilde + Ringsted
+ flere virksomheder på vej 

Projektforløb

Januar – oktober 2023: Ideen udvikles + fundraising af midler 

November – januar 2024: Design af prøvehandlinger + kontakt til målgruppen 

Januar – oktober 2024: Gennemførsel af prøvehandlinger + tværgående videndeling mhp. tilpasning, skalering og forankring 

November – december 2024: Evaluering og anbefalinger mhp. skalering 

Tidslinje

  • Udvikling og fundraising
  • Design af prøvehandlinger
  • Gennemførsel af prøvehandlinger
  • Videreudvikling
  • Evaluering mhp. skalering