Opus VVS skaber prøvehandlinger for unge


Burhan Kekec og Fuat Kekec er med deres virksomhed Opus VVS gået med i projektet UMAGE om at gøre en forskel for unge. For Burhan og Fuat er det blevet en hjertesag at hjælpe unge mennesker med at blive afklaret om, hvilken (karriere)vej de gerne vil gå. I den forbindelse passer UMAGE godt ind i deres værdisæt om rummelighed. Primo marts får to unge mennesker fra hhv. Jobplaneten hos Boligselskabet Sjælland i Roskilde og Jobplaneten i Køge Kommune mulighed for at prøve kræfter med VVS,- tømrer,- og mureropgaver, når de starter i prøvehandling hos Opus VVS og sammen med Burhan og Fuat skal ud på konkrete opgaver.

Tak til Burhan og Fuat for at være med til at gøre en forskel!

Med projektet UMAGE skal en stærk partnerkreds sammen med de unge sætte gang i en række meningsfulde prøvehandlinger, der skal øge unges engagement og livsmod til at påbegynde og gennemføre en erhvervsrettet uddannelse – og dermed sikre flere faglærte og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. 40-50 unge i aldersgruppen 15-30 år vil indgå. Projektet tager afsæt i unge, som blandt andet bor i Boligselskabet Sjællands afdelinger i Roskilde, Borup (Køge) og Ringsted, og som er tilknyttet det gode arbejde, som Jobplaneterne laver.

Følg med i de første prøvehandlinger og læs mere om projektet her eller kontakt Senior projektleder Pernille Sederberg på pernille@corolab.dk for at høre nærmere.

Projektet er støttet med midler fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler.