Cultural Sensitivity Training

Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker med forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere har stor betydning for succesen af samarbejdet.

Løsningen


Globaliseringen betyder, at vi i højere grad møder og arbejder sammen med mennesker, som har forskellige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Måden hvorpå virksomheder, organisationer og institutioner modtager og forstår internationale borgere kan have stor betydning for succesen af samarbejdet. Netværksklyngen for diversitet arbejder med at udvikle og teste, hvordan Cultural Sensitivity Training (CST) kan sammensættes og udbredes således, at det sikrer størst mulig værdi for Corolabs medlemmer.

Projektet er gennemført i første halvår af 2017 og evalueringen har bl.a. vist, at kurset skal målrettes en mere snæver målgruppe – gerne virksomheder som aktuelt skal modtage internationale medarbejdere/medarbejdere med anden etnisk baggrund. Der har på den baggrund bl.a. været arbejdet videre med et koncept for transportbranchen.

Hvornår

Januar 2017 – juni 2017

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

CLAVIS
Chr. Hansen
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Skt. Josef Skole

Udfordringen

Organisationer bliver i kraft af globaliseringen mere og mere etnisk mangfoldig. Det betyder, at vi bl.a. skal blive bedre til at modtage og forstå internationale borgeres kulturelle baggrunde.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering
X