RiConfigure

RiConfigure understøtter demokratiseringen af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer.

Løsningen


RiConfigure er et Horizon 2020 projekt med et samlet budget på ca. 27 mio. kr. der skal understøtte demokratisering af innovationsarbejdet ved at udvikle anbefalinger og metoder til at involvere civilsamfundet som en ressource i innovationsprocesser om at løse komplekse samfundsudfordringer. Corolab-sekretariatet og en række medlemmer har fået styrket deres kompetencer til at facilitere tværsektorielle samarbejder, så flere relevante perspektiver og slutbrugernes behov kommer i spil tidligt. Det skal sikre bedre og helhedsorienterede løsninger, der er samskabt. For at skabe ny viden om succesfulde samarbejdsprocesser, som også kan styrke Corolabs praksis, fik partnerne i RiConfigure mulighed for at observere forløbet her i Roskilde, hvor vi løbende afprøvede forskellige tiltag.

Hvornår

Maj 2018 – juli 2021

Kontaktperson

Martin Thuesen
Development manager

Hvem

Danish Board of Technology (DBT)
Fondazione Adriano Olivetti
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Wageningen University & Research
Institute for Advanced Studies (IHS)
Vienna, Fraunhofer-Gesellschaft
Corvinus University of Budapest
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Institute for Sustainable Process Technology
Universitat Pompeu Fabra

Udfordringen

EU-projektet RiConfigure skal øge innovationskapaciteten, så der kan udvikles nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer gennem quadruple helix samarbejder. Det sker ved at levere anbefalinger og metoder – i form af bl.a. en booklet, træningsforløb og policy briefs – til at involvere civilsamfundet som en ressource i udviklingen af innovative løsninger.

Presseomtale

Læs alle publikationerne her og find træningsmateriale her

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering