Bo attraktivt og alment

Projektets formål er at skabe ny viden om behov, ønsker og holdninger til bæredygtige løsninger i kommende byggerier af almene boliger. Denne viden sikrer større træfsikkerhed med hensyn til, hvad forskellige målgrupper oplever som værende attraktivt.

Løsningen


En klasse fra Himmelev Gymnasium har gennemført omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser blandt nuværende og potentielle beboere hos Boligselskabet Sjælland. Det har resulteret i en række indsigter og anbefalinger, som er blevet præsenteret for Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Partnerne anvender den nye viden i forbindelse med kommende byggerier og renoveringsarbejde.

Indsigterne angår såvel selve boligen som udearealer og fællesfaciliteter og indbefatter både økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner. Indsigterne er blevet præsenteret på et selskabsbestyrelsesmøde i Boligselskabet Sjælland, hvor den øverste bestyrelse består af Boligselskabets beboere. Boligselskabet Sjælland arbejdede desuden videre med resultaterne ved en konference, som de afholdte i marts 2018.

Hvornår

Januar 2017 – marts 2018

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Boligselskabet Sjælland
Himmelev Gymnasium
Roskilde Kommune

Udfordringen

I Trekroner skal der fra 2019 bygges nye boliger med optimal udnyttelse af kvadratmeter set ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. I den forbindelse definerede Boligselskabet Sjælland følgende problemstillinger, som de ønskede at undersøge gennem kvalitative og kvantitative interviews: Hvilke indikatorer kan belyse de krav og behov potentielle beboere har til nye boligområder samt udearealer? Hvilke værdier og holdninger har beboerne til bæredygtige løsninger i forbindelse med det kommende byggeri?

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering