Mangfoldighedsledelse

Forskningsprojektet retter fokus på udfordringer ved kulturmøder i virksomheder. Der fokuseres på at skabe øget medarbejdertrivsel og et effektivt arbejdsmiljø i virksomheder med en etnisk mangfoldig medarbejderstab.

Løsningen


Mangfoldighedsledelse er et forskningsprojekt, hvor der blev sat fokus på nogle af de udfordringer, som virksomheden De Forenede Dampvaskerier oplever i det daglige virke mellem ledelsen og en etnisk mangfoldig medarbejderstab i produktionen. Helt konkret afdækkede projektet, at fx ordforklaringer på møder med medarbejdere ikke er særligt effektivt i forhold til at skabe forståelse, men at gestik, eksemplificering og opsummerede gentagelser derimod er.

Projektet har bidraget til en forbedret arbejdskultur på Dampvaskeriet. De har fået udviklet nye ledelsesværktøjer til teamledere, så de kan afholde teammøder for en meget sammensat medarbejdergruppe. Værktøjerne har øget kvaliteten i den tværkulturelle kommunikation, hvilket ligeledes har bidraget til en øget produktivitet.

Hvornår

2017 – 2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

De Forenede Dampvaskerier
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet

Udfordringen

Kulturmøder i arbejdsmiljøer kan være en udfordring for virksomheder. Særligt kan det for ledere være svært at navigere i, hvordan man sikrer bedst mulig medarbejdertrivsel og en effektiv produktion, når medarbejderstaben består af mange forskellige etniciteter. I De Forenede Dampvaskerier består produktionen af 80% medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, og flere har begrænsede dansksproglige ressourcer. Dette stiller lederne i en vanskelig situation til eksempelvis tavlemøder. Forskningsprojektet mangfoldighedsledelse tager udfordringen op til diskussion med henblik på at kunne komme med nogle konkrete forslag til, hvordan mangfoldighedsledelse kan integreres i virksomheder med en etnisk mangfoldig medarbejderstab.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering