Tænkeboksen

Projektet skal udfolde konceptet for Tænkebokse fremstillet af genanvendte materialer. Med sin klima- og miljømæssige bæredygtighed, der kan komplementeres af en social bæredygtighed i forhold til fremstillings- og markedsføringsprocessen, skabes et konkurrencemæssigt attraktivt produkt, der også er katalysator for trivsel i forhold til flere samfundsudforinger.   

Løsning


Tænkeboksen er en fysisk ramme, der kan give et øjebliks ro i accelerationssamfundet. Produktet kan skræddersyes, hvad angår materialevalg og visuelle udtryk, således at Tænkeboksen kan tilpasses den enkelte aftagers konkrete behov.  

Hvornår

Projektbevilling

Kontaktperson

Anna Emilsdóttir
Innovationskonsulet

Hvem

Argo
Den Fjerde Sektor
DFD
FGU Roskilde
INSP!
Keepgoing
Konsulenthuset for Socialøkonomi
ROCKWOOL A/S
Roskilde Tekniske Skole
Tune Listefabrik & Maskinsnedkeri ApS
Nordskolen og Roskilde Ungdomsskole

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering

Udfordringen

Projektet skal ikke blot ende ud med at skabe tænkepauser til os alle, men også skabe meningsfuldt arbejde til unge i forhold til tilblivelsesprocessen med design, fremstilling, markedsføring mm. bl.a. gennem mentorordninger. Således adresseres udfordringen med unges trivsel og flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked ligeledes i projektet, foruden den umiddelbare fordel ved den reducerede klima- og miljøbelastning ved fremstillingen af Tænkeboksene i genanvendte materialer.

Projektstatus

Kreative elever fra Nordskolen og Roskilde Ungdomsskole har fremstillet prototyper af Tænkeboksen, som allerede har været ude at blive afprøvet hos bl.a. Roskilde Rådhus og Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Flere aktører har efterspurgt Tænkeboksen, hvorfor der nu afsøges midler til at strukturere konceptet og koble fremstillingen op på en socialøkonomisk forretningsmodel, så en skalering af fremstillingen, markedsføringen og afsætningen af boksen kan realiseres og pege de involverede unge i retningen mod en erhvervsuddannelse og beskæftigelse.