Water Management Center

Nyt test- og træningscenter hos Roskilde Brandvæsen der hjælper med håndteringen af klimarisici. Centeret klæder professionelle og borgere på til at kunne håndtere bl.a. skybrud og stormfloder. Sammen afprøver og demonstrerer vi især mobile og midlertidige løsninger. 

Løsning


Vi etablerer et nyt test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse, hvor beredskaber, private løsningsleverandører, videninstitutioner og borgere i fællesskab udvikler, tester og demonstrerer nye mobile og midlertidige foranstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med bl.a. skybrud og stormflod.

Konkret anlægges der et simuleringsmiljø med forskellige vandhøjder, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger – med involvering af professionelle og frivillige brugere. Gennem udbud af kurser og testforløb vil vi bidrage til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye måder og mere effektivt end hidtil. Ved at opbygge og udbrede viden og kompetencer i forhold til at anvende løsninger, der virker her og nu, kan vi skabe tryghed og forbedret livskvalitet blandt borgere i udsatte områder.

Hvornår

Marts 2018 – medio 2024

Projektbevilling

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Roskilde Brandvæsen
Roskilde Kommune
Østifterne
Environment Solutions
Holbæk Kommune
Region Sjælland
Jensens Entreprise
IBF
Norsyn
DESMI
Industri Beton
BWT
Anlægsgartner Gottlieb
CLEAN
Instalight ApS

Udfordringen

Vi oplever flere og mere voldsomme oversvømmelseshændelser med vandskader, som koster mange milliarder kroner at udbedre og har høje socioøkonomiske omkostninger. Se mere om konsekvenserne af bl.a. stormen Bodil ved Jyllinge Nordmark her:

DR – efter skandalen

Projektstatus

Projektet har kørt fra marts 2018 og forventes afsluttet med ibrugtagning af simuleringsmiljøet april 2024. Aktuelt er anlægsarbejdet i gang, ligesom der arbejdes på udvikling af fremtidige aktiviteter og ydelser målrettet forskere, konsulenter, opfindere, producenter, forhandlere og slutbrugere af klimatilpasningsløsninger.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering