Fremtidens Madtalenter

Pilotprojektet Fremtidens Madtalenter udspringer af indsatsen Flere faglærte i fødevareerhvervet. Projektet har til formål at understøtte interessen for at vælge og gennemføre en fødevareuddannelse.

Løsningen


Udviklingen af talentprogrammet Fremtidens Madtalenter for elever i udskolingen er identificeret som en mulig løftestang for at integrere fødevarer i læringen og samtidig gøre opmærksom på alle karrieremulighederne i branchen. Målet er at skabe nogle stærke ambassadører og innovatører indenfor fødevareerhvervet. Læs mere om pilotprojektet her [https://corolab.dk/wp/nyheder/fremtidens-madtalenter-findes-i-folkeskolen-og-efterspoergslen-er-stor/].

21 udvalgte 8. klasseelever deltog i et forløb over tre sammenhængende dage med besøg hos bl.a. ZBC – Zealand Business College, Erhvervsakademi Sjælland, food tech virksomheden Chr. Hansen og Herslev Bryghus. Talentprogrammet blev afsluttet med et arrangement, hvor forældre, lærere, andre interessenter og ikke mindst konditor Mette Blomsterberg samt Roskilde Kommunes Borgmester Joy Mogensen deltog for at hylde de fremtidige madtalenter. Roskilde Kommune vil forsøge at skalere initiativet.

Hvornår

2018

Kontaktperson

Anna Brouw Emilsdóttir (Barsel)
Innovationskonsulent

Hvem

BC Catering
Chr. Hansen
Herslev Bryghus
Madkulturen
Roskilde Kommune
Roskilde Tiende klassecenter
Roskilde Universitet
Skt. Josefs Skole
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakadem

Udfordringen

Ansøgertallet til uddannelser inden for fødevareerhvervene er faldende, og der er mangel på faglært arbejdskraft. Flere aktører forsøger at imødekomme denne problematik med aktiviteter rettet mod børn og unge, men der er behov for en større fælles indsats og i højere grad at få virksomheder og folkeskolerne i spil, så engagement og motivation kan skabes hos eleverne fra en tidlig alder.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering