Biosolutions Zealand

Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand skaber de optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn. Læs mere her.
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Løsningen


Virksomheder der arbejder med enzymer, proteiner, bakterier, farvestoffer, biokemikalier, biomaterialer eller biobrændstoffer inden for avancerede fødevarer, industriel produktion, energi- eller miljøteknologi kan få bedre adgang til støtte og kapital samt fysiske faciliteter. Sjælland og Øerne er stedet, hvor nye bioteknologiske løsninger, idéer og produkter bliver testet, demonstreret og skaleret op, så virksomheder kan konvertere til mere bæredygtige ingredienser eller produkter og mere energibesparende processer. Desuden udvikles nye uddannelser og andre aktiviteter, som skal tiltrække og fastholde de kloge hoveder fra ind- og udland.

Corolab hjælper især med at stimulere iværksætteri i nært samarbejde med videninstitutioner samt at kortlægge og etablere samarbejde med konkrete miljøer og iværksættere. Se fx dette tidligere afholdte event.

Hvornår

Primo 2022 – medio 2023

Kontaktperson

Martin Thuesen
Udviklingschef

Hvem

Erhvervshus Sjælland
Food & Bio Cluster
Knowledge Hub Zealand
Kalundborg Symbiosis
Teknologisk Institut
21st Bio
SiccaDania
Nordic Sugar
Crispy Food
FermHub Zealand
Business Lolland-Falster
Maskinmesterskolen København
Guldborgsund Kommune
RUC
Zealand
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
DTU
PH Absalon
Novozymes
Dansk Biokemi
Chr. Hansen

Udfordringen

Det gælder om at mindske klimabelastningen ved at reducere energiforbruget og sikre bedre anvendelse af forskellige restprodukter samt at understøtte omstillingen til plantebaserede og mere CO2-neutrale fødevarer. For at lykkes med dette er der brug for kvalificeret arbejdskraft og udvikling af nye processer eller udstyr, der kan gøre produktionen mere effektiv.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering