Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Løsning


Der er behov for nye metoder til at få alle med og ind på arbejdsmarkedet og samtidig sikre medarbejdere til de brancher, der mangler arbejdskraft. Dette forener vi i projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, der får tilskud fra EU’s socialfond og decentrale erhvervsmidler. Projektet sætter fokus på diversitet og social ansvarlighed og skal udvikle en ny skalerbar beskæftigelsesmodel, der samtidig sikrer udsatte ledige fra Roskilde i job og fastholder dem i varigt job.

Målet er igennem en tæt mobiliserende samskabelsesproces mellem Roskilde Kommune, virksomheder, videninstitutioner og socialøkonomiske virksomheder at skabe flere småjobs, der leder til varig ordinær beskæftigelse, og som samtidig tilfører virksomheder nødvendig arbejdskraft, der skaber vækst på bundlinjen. Igennem tæt samarbejde mellem ovennævnte aktører, afprøver og realiserer vi nye tiltag i form af blandt andet skræddersyede forløb, match-making mellem virksomheder og nye medarbejdere, buddyordning og tæt opfølgning de første 6 måneder af ansættelse. Ambitionen er som minimum at engagere 25 virksomheder, der vil være med til at gøre en forskel.

Hvornår

Marts 2021 – marts 2023

Projektbevilling

Kontaktperson

Pernille Sederberg
Senior projektleder

Hvem

Professionshøjskolen Absalon
Chr. Hansen
CLAVIS sprog og kompetence
Roskilde Kommune
Roskilde Universitet
Roskilde Tekniske Skole
VUC Roskilde
ZBC
Zealand – Sjællands Erhvervsakadami

Værdi

Med afsæt i aktuelle jobåbninger og brancher med mangel på arbejdskraft nytænkes vejen frem til ordinær beskæftigelse for udsatte ledige. Via skræddersyede forløb fokuserer vi på såvel den udsatte lediges som virksomhedens motivation for at indgå i ansættelser i småjobs. Roskilde Kommunes Jobcenter stiller med screenede udsatte ledige til projektet og sørger for at matche kandidaterne med virksomhederne, så begge parters behov opfyldes.

Videninstitutionerne leverer skræddersyede kompetenceløft til de udsatte ledige, og sammen etablerer og re-designer vi løbende indsatsmodeller, så vi hele tiden skaber den bedst mulige forudsætning for forløbene. Corolab administrerer projektets ressourcer, sikrer projektets leverancer, etablerer virksomhedskontakt, sørger for afrapportering og kommunikation samt faciliterer klyngemøder.

Derudover varetager Corolab dialogen med virksomheder og inviterer til, opbygger og driver klyngenetværk, hvor virksomhederne kan dele erfaringer, sparre med hinanden og agere ambassadørkorps. Sammen bidrager vi til at opnå FN’s verdensmål #8 og #17 og gør en forskel.

Projektstatus

Projektet kører fra marts 2021 til marts 2023. Samlet projektsum på ca. kr. 9,2 millioner dkk modtaget fra EU Socialfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I perioden oktober 2022 – marts 2023 sikrer vi desuden en særlig målrettet indsats for ukrainske flygtninge.

Tidslinje

  • Udfordring/Idé
  • Matchmaking
  • Udvikling
  • Test
  • Videreudvikling
  • Implementering