Social Innovation for a Better Tomorrow


Konference om Social Innovation
COCONFERENCE 12. OKT.

COconference
Ikke en almindelig konference!

COconference er den første af sin slags – social innovation og entreprenørskab i tre engagerende steps; fra idéudvikling over præsentation til realisering af løsninger. Vi har varmet op med COchallenge-events for innovatører 14. og 15. september og kulminerer i konferencen om Social innovation - COconference 12. oktober på Roskilde Universitet. Kom og lad dig inspirere af banebrydende løsninger på komplekse udfordringer og tanker om social innovation!

Forandringen starter i Roskilde, hvor syv store organisationer stiller stærke kræfter og en konkret udfordring til rådighed. Vi samler ambitiøse innovatører fra hele landet, som individuelt eller i partnerskaber kan arbejde på at finde nye løsninger på komplekse udfordringer, som samtidig bidrager til at nå FN's verdensmål. Du og din virksomhed kan være med i COconference, som deltager ved konferencen 12. oktober og/el. som innovatør ved at tilmelde jer en COchallenge og arbejde på at løse en udfordring. Til konferencen kårer hver af de syv udfordringsgivere én vinder, som får mulighed for at realisere sin løsning i samarbejde med dem. Et stærkt dommerpanel kårer derudover én vinder, for størst indflydelse på FN's verdensmål, som præmieres med 20.000 DKK.

COconference forbinder virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og innovatører og sætter scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation. Visionen er at skabe forandring i verden – i vores samfund, virksomheder, processer, produkter, forretnings- og samarbejdsmodeller og interaktioner. COconference er en årligt tilbagevendende event og har udspring i CORO’s netværksklynge for Social Innovation. Initiativet bidrager til CORO’s ambition om at udvikle nye ideer til vækst og velfærd i samarbejder på tværs.

The Challengers
Syv organisationer fra Roskilde-området

Til COconference 2017 efterspørger syv store organisationer nye løsninger på aktuelle udfordringer, som bidrager til at nå FN's verdensmål. Kom tættere på de modige organisationer og se, hvorfor de deltager i COconference.

ROCKWOOL INTL. A/S,
“Gennem COconference håber vi at se løsningsforslag, som koncernen ikke selv ville være kommet i tanke om. Der er tale om et relevant problem – og det vil være interessant at se hvad andre kan finde på” - Dorte Gram, People, Process and Innovation Manager, ROCKWOOL Intl. A/S

ROCKWOOL INTL. A/S er verdens førende leverandør af løsninger baseret på stenuld.

Boligselskabet Sjælland,
"I Boligselskabet Sjælland arbejder vi hver dag på at reducere energibehovet og dermed også udledningen af CO2. Vi har konstant fokus på hvordan vi med bæredygtige løsninger, kan optimere tekniske installationer såvel som bygningernes klimaskærm. Med COconference håber vi på at kunne udvikle et eller flere værktøjer til, at motivere beboerne til energirigtig adfærd. Vi glæder os til at blive inspireret!" – Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjælland har ca. 12.500 boliger og leverer nærværende, effektiv drift til alle beboere. En del af beboerne bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber stræber efter at tilbyde det bedste for beboerne og der skal være plads til alle.

Roskilde Kommune,
"Syv år efter grundskolens afslutning står 20% af en årgang i DK uden gennemført ungdomsuddannelse. Dette er ikke godt nok! Vi håber at vi igennem COconference får gode input og et blik udefra – på hvordan vi kan løse denne samfundsudfordring" - Christian Harsløf, Direktør for Social, Job og Sundhed

Roskilde Innovativ Uddannelsesby - Roskilde er privilegeret ved at have uddannelser på alle niveauer - fra folkeskoler til universiteter. Roskilde kommunes indsatsområder er blandt andet at sikre, at flere unge gennemfører ungdomsuddannelser samt at gøre Roskilde til en endnu mere attraktiv by at uddanne sig i.

Fors A/S,
"Fremtidens landsby får el fra den energi, der skabes af bilers friktion mod asfalten. Spildevandet renses på stedet og bruges til at vaske tøj og toiletskyl. Og det affald, der ikke er pant på, det ryger i landsbyen biogasanlæg og bruges til lokal fjernevarme … eller hvad? Vi stiller en udfordring for at få hjælp til at nytænke forsyningsløsninger i fremtidens landsby eller nye bydel. Løsningen SKAL være bæredygtig og cirkulær og baseres på ny teknologi eller nye kombinationer af kendt teknologi. Vi glæder os til at samskabe om fremtidens forsyning. Vil du være med?" – Uffe Laursen, Leder af Marked og Kommunikation, Fors A/S

Fors A/S løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Vi leverer vand, fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald. Vi omsætter for over 700 mio. kr. om året og planlægger projekter for over 300 mio. kr. i 2017. Vores målsætning er at være effektive, ressourcebevidste og udviklingsorienterede ved at skabe nye løsninger på fremtidens klima- og ressourceproblemer.

INSP!,
"INSP! har et omfattende netværk, unik viden og knowhow med et stort potentiale i forhold til at fremme social inklusion med virkning på sundhed og trivsel i byer og lokalsamfund og for de unge. Hjælp os med at skabe en løsning som kan dokumentere værdien og effekten af det vi laver" – Stine Bardeleben Helles, samfunds- og forretningsudvikler, INSP!

INSP! er en socialøkonomisk vidensvirksomhed, som udvikler sociale rum sammen med borgere og virksomheder. Vi står bag realiseringen af et Inspiratorium i Roskilde som mødested, mulighedsrum og innovationsplatform. Gennem praksis udvikler vi nye modeller, metoder og løsninger, der fremmer aktiv deltagelse i samfundslivet, især børn og unges. Vi sælger en række originale oplevelses- og vidensbaserede produkter til private, erhvervs- og offentlige kunder, herunder nye velfærdsløsninger til kommuner.

KARA/NOVEREN,
"Hos KARA/NOVEREN er vi bevidste om vores samfundsmæssige ansvar. Løsningen til vores COchallenge bidrager til en mere meningsfuld og endnu mere miljørigtig genanvendelse af indsamlet affaldstræ. Med den rette løsning vil der være et nationalt – og muligvis international – marked for innovatøren. Opfordring herfra er at deltage" – Trine Lindegaard Holmberg, Direktør, KARA/NOVEREN

KARA/NOVEREN er et affalds- og energiselskab, som er ejet af ni kommuner. Selskabet har hovedsæde i Roskilde og driver et kraftvarmeværk, fjorten genbrugspladser, et genbrugsanlæg, et miljøcenter og et deponi.

Roskilde Festival-gruppen,
Hvert år sætter Roskilde Festival fokus på en af de 17 verdensmål. I 2018 ønsker vi at gøre vores festivaldeltagere opmærksomme på økonomisk ulighed. "Det er naturligt for os at deltage i COCOCONFERENCE hvor vi kan få nye gode ideer!" – Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival

Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed. Bag alt hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål om at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 321.639.643 millioner til disse formål. Udover den årlige afvikling af Roskilde Festival for 130.000 mennesker, skaber Roskilde Festival-gruppen året rundt en række aktiviteter og arrangementer i et samspil mellem mennesker, kunst, leg og fællesskab.

COchallenges
Har du løsningen?

Vil du selvstændigt eller i samarbejde med andre innovatører løse en konkret udfordring og samtidig bidrage til at nå FN's verdensmål? Så tilmeld dig en COchallenge og få tilsendt et løsningsformat, som skal udfyldes og sendes til camilla@corolab.dk senest 1. okt. De bedste ideer udvælges til at pitche til hovedeventen 12. oktober og deltager i konkurrencen om at realisere løsningen i samarbejde med udfordringsgiver. Derudover vinder innovatørerne bag løsningen med størst indflydelse på FN's verdensmål en præmie på 20.000 DKK.
*Ønsker du blot at deltage til COconference hovedevent 12. oktober, så tilmeld dig SIGN UP i menuen.

Innovatører:

1) Vælg en COchallenge

2) Herefter modtager du en e-mail, hvor der er vedhæftet en A4-side løsningsformat.
DEADLINE for løsningsforslag er 1. okt. og skal sendes til camilla@corolab.dk

Program 12. oktober
Roskilde Universitet

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Den 12. oktober er 250 deltagere med til at sætte scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's verdensmål. Deltag på dagen og bliv inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder, hvor du får indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation. Vinderne kåres med et brag og COconference byder op til netværk over en drink i torsdagsbaren.

9.30-10.00

Registrering og COcoffee

Kom og netværk!

10.00-10.20

Welcome to COconference

Prorektor Peter Kjær, Roskilde Universitet
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune
Formand Lars Lindskov, Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

10.20-10.35

COtalk: FN's Verdensmål

Ph.D. Professor & adjungeret professor Steen Hildebrandt - FN's Verdensmål

10.35-10.50

COtalk: Social Entreprenørskab

Ph.D og Professor Linda Lundgaard Andersen - Social innovation og socialt entreprenørskab: 4 paradokser

10.50-12.15

COchallenge: Roskilde Festival
COchallenge: KARA/NOVEREN
COchallenge: Roskilde Kommune

12.15-13.00

COlunch

Cafe Freunde leverer frokost fra deres vidunderlige social økonomiske cafe.

13.00-13.15

COtalk: Socialøkonomi

Socialøkonomisk forretningsudvikler i Settlementet Julie Takla Helsted - En social handelsgade på Vesterbro

13.15-14.30

COchallenge: INSP!
COchallenge: ROCKWOOL
COchallenge: Boligselskabet Sjælland

14.30-15.00

COcoffee

15.00-15.15

COtalk: Hackathon og nye løsninger

Projektleder på iværksætteri Anders Graabæk - TEAM UP, WORK FAST, TEST YOUR IDEAS

15.15-15.40

COchallenge: FORS

15.45-16.15

COwinners!
&
Round up

16.30-18.00

THURSDAY BAR!

Netværk over lokale øl fra Musicon mikrobryggeri, vin og vand og smag bæredygtige specialiteter fra BUG Amok.

Mød talerne og dommerpanelet

FN's Verdensmål, Steen Hildebrandt
Ph.D. Professor & adjungeret professor

Bæredygtighed er den vigtigste udfordring og mulighed i dette århundrede. Vi har alle en del af ansvaret for at dreje udviklingen i verden i en mere og mere bæredygtig retning. Ikke bare for at undgå besværligheder, men også for at skabe en bedre verden for vore børn og børnebørn. Til det formål er FN’s 17 mål for en global bæredygtig udvikling det vigtigste, vi har. Verdensmålene skal ind i landes, kommuners og virksomheders strategiudvikling, regnskaber og rapportering. Det er det, der er udfordringen nu - og mange er allerede godt i gang.

Social innovation og socialt entreprenørskab: 4 paradokser, Linda Lundgaard Andersen,
Professor, Phd

Social innovation og socialt entreprenørskab: 4 paradokser Social innovation og socialt entreprenørskab er ofte tæt sammenvævet: i socialt entreprenørskab anvendes ny-tænkning, kreativitet og partnerskaber til at udvikle bæredygtige løsninger eller indsatser af samfundsmæssig værdi. Men dette er lettere sagt end gjort! Social innovation og socialt entreprenørskab er krævende at udvikle og gennemføre, kræver risikovillighed, tilstrækkelig finansiering og partnere, kritisk masse, faglighed og engagement. I denne keynote spidser jeg fire paradokser i social innovation og socialt entreprenørskab, som viser at vi både overvurderer og undervurderer disse fænomener.

Bæredygtige partnerskaber – om udviklingen af Co-creation-partnerskaber, socialøkonomi og en social handelsgade på Vesterbro, Julie Takla Helsted
Socialøkonomisk forretningsudvikler i Settlementet

Bæredygtige partnerskaber – om udviklingen af Co-creation-partnerskaber, socialøkonomi og en social handelsgade på Vesterbro I Saxogade på Vesterbro er en social handelsgade ved at skyde op. Alle gadens butikker er sociale bagved disken og kommercielle foran. Gaden skal være en trædesten for socialt udsatte, så de kan komme tilbage til eller ud på arbejdsmarkedet for første gang. Saxogade er drevet af NGO’en Settlementet, og forretningsudvikler Julie Takla Helsted fortæller om gadens tre former for socialøkonomi, om gadens visioner og de bæredygtige partnerskaber, gaden er ved at afprøve.

Velkomst, Prorektor Peter Kjær
Roskilde Universitet

RUC har som mission at nytænke uddannelse og forskning med fokus på tværfaglighed, nye arbejdsformer og samfundsengagement. Som mange andre videninstitutioner udvikler vi i disse år nye måder at skabe positive og videnbaserede forandringer på – sammen med andre. Derfor støtter vi aktivt op om COconference, som er en unik platform med fokus på intensive og nytænkende problemløsningsforløb i et samspil mellem virksomheder, organisationer, studerende og forskere. Vi håber at COconference skaber relevante problemløsninger – og nye og måske uventede forbindelser mellem videninstitutioner og verden omkring os. Peter Kjær byder velkommen til COconference og fører dig, som konferencier, gennem dagen.

Velkomst, Borgmester Joy Mogensen
Roskilde Kommune

Joy Mogensen byder velkommen til COconference.

Sign up
COconference

Tilmeld dig COconference hovedevent 12. oktober kl. 9.30-18.00 på Roskilde Universitet, bygning 00

Det er gratis at deltage, alt du skal gøre er at registrere dig nedenfor.

Har du som innovatør husket at tilmelde dig en COchallenge? Så bliver du automatisk tilmeldt konferencen 12. okt.

Deadline for tilmelding 5. oktober. Eventen har begrænsede pladser, som udbydes efter først-til-mølle-princip.
Skriv til camilla@corolab.dk, hvis du bliver forhindret i at deltage, da vi har et no show fee på 500 DKK.

Se hvem der deltager på COconference 2017

Adam Monrad-Madsen, Roskilde Univiersitet

Alexander Mollan Bohn Christiansen, RUC

Alfred, Roskilde Universitet

Anders Heindorff, Roskilde Universitets Center

Anders Lomholt, Madkulturen

Andreas Høegh, Musicon

Andreas Mogensen, Rambøll

Ane K. Christensen, Roskilde Kommune, Skole og Børn

Anette Hetoft Sørensen, HCS Transport & Spedition

Anette Schulz, University College Syd

Anja Lynge Aabye, FM Mattsson Mora Group Danmark

Anna Kristine Kop Kiersgaard, Affaldsimperiet

Anna-Birgitte Ingvartsen, Annabir

Anne Agger, Læreruddannelsen i Aarhus VIA UC

Anne Dorthe Josiassen Fethers, CLEAN

Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

Annette Danmark, STU Københavnsvej

Asdrubal Santana, Roskilde University

Benazir Braae, Roskilde Universitet (medievidenskab og performance design)

Bente Dieckmann, Roskilde Byråd

Betina Møller Lorenzen, Roskilde Kommune, Arbejdsmarkedsfagstab

Bettina Tan Fjældhøj, Quercus Group

Birgitte Ettrup, Circle Development

Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Brian Høj, VUC Roskilde

Camilla Enge, Refarmed

Camilla Hay, Fors A/S

Camilla Lawaetz, Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved

Charlotte Bay, BUG AMOK

Charlotte Danielsen, Nextwork

Charlotte Herlev, Jobvision

Christian Bruun Nielsen, NCC Recycling

Christian Madsen, Dankbar.dk

Christian Von Scholten, NorthQ

Christina Jespersen, DTU Risø Reaktor

Christine, Slagelse Kommune, Roskilde Universitet

Christoffer, fdf

Claus Meineche, Innovationsnetværket Smart Energy

Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole

Daniel Kampmann, Alpina Group

David Neville, Nevico ApS

Dennis Albertsen, Fischer Lighting

Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Dorte Marstrand, RUC

Dorte Mikkelsen, UU-Roskilde/Lejre

Dorthe Bach Egemose Agger, Genskab

Elisabeth Serena, LandSkaberne

Ella Hilker, Haverefugiet Sorø

Else Marie Kaasbøl, VIA-UC, Ceresbyen Aarhus

Emilie Holm Sandholdt, Papercut Issues

Emre Kilic, Professionshøjskolen ABSALON

Eva Ahrensburg, Region Sjælland

Finn Kjær, Kara/Noveren

Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi

Gunilla Rasmussen, Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

Göran Wilke, IC-Meter - Indeklima og Miljø

Hans Henrik Agger, Agger & Co

Helle Chelina Jensen, Alternativet Roskilde

Helle Genske, Unge- og Familiecenter V/ Roskilde Kommune

Helle Hygum Espersen, VIVE

Henning Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører

Henrik Correll, Fors A/S

Henrik Dissing, Miljøstyrelsen

Henrik Kolind, Roskilde Kommune

Jacob Aabroe, Erhvervsakademi Sjælland

Jacob Hartmann Sørensen, Roskilde Kommune, Skole og Børnesekretariatet

Jan Bjerregaard, PH Metropol

Jan Mousing, Aarhus Universitet

Jan Nepper Bjerre, Professionshøjskolen Absalon

Jeppe Rosengren Stockmar, Gadens Stemmer

Jesper Haulund, Teknologisk Institut

Jesper Jøns Rømer, Damgaard Rådgivende Ingeniører

Jesper Telcs, Boligkontoret Danmark

Johan Juul Jensen, Mobilized Consruction

Johanne Kryger, Roskilde Festival/Lunds universitet

John Metzsch, Fors A/S

John Pedersen, Dansk Folkehjælp

Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium

Joy Mogensen, Roskilde Kommune

Julie Abitz, Selvsvingslab

Julie Liann Larsen, Absalon

Kaj Petersen, Himmelev Gymnasium

Kamilla Nielsen, Dankbar.dk

Karen Høeg, Kooperationen

Karine Blandel, n/a

Kasper Bæk, Spar Nord Bank

Kasper Kläning, SustainSolutions

Kathrine Krone Laurent, Roskilde Kommune

Kim Lange, NCC Industry/Recycling

Kirstine Leth Schütze, Papercut Issues

Kristian Karstoft, Roskilde Kommune

Kurt Nielsen-Dharmaratne, Rambøll

Lars Kofod, Erhvervsakademi Sjælland

Lars Lindskov, Roskilde Kommune

Lars Nielsen, AN Service

Lea Lou, Himmelev Gymnasium

leise marud, 23234567

Lene Krogh Jeppesen, COI

Lene Wendelboe, Freelancer

Levsa Bayankhail, professionshøjskolen Absalon

Line Harkamp, Rambøll

Lisbeth Aae Jeppesen, ZBC Roskilde

Lise Nielson, Linie P.

Lone Stagsted Sillesen, Do Innovation

Louise Hellebek Helkan, Professionshøjskolen Absalon

Louise Jakobsen, RUC

Lærke Ærenlund, Fors A/S

Mads Bøge Højberg, Byens hus / Roskilde Kommune

Malene Michelsen, Alternativet Vanløse-Brønshøj

Marianne Roed Jakobsen, Kara/Noveren

Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Marie Traasdahl Staal, GAME

Marina Esanu, Roskilde University

Martin Hedevang Andersen, Out of Office Architecture

Mette Gudman, NExTWORK

mette mygind, Byens hus, Roskilde Kommune

Mia Kruse Rasmussen, Alexandra Instituttet

Michael Ries Borchert, The MEDIA.dk

Michelle Bille Skadelund, Professionshøjskolen Absalon Campus Næstved

Misha Njeri Madsen, Quercus Group

Mogens Birkelund, S.C. Nordic Aps

Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S

Morten Velsing Nielsen, Professionshøjskolen Absalon

Nicolai Fich, Erhvervsakademi Sjælland

Nicolai Lautrup Andersen, CLEAN

Nicolaj Sand Rasmussen, Meptek

Nils Olsen, Affaldskontoret

Ole Nørgaard, YouYonder Technologies APS

Ole Søbæk, Roskilde Kommune

Per Banke, Danfoss A/S

Per S Jørgesen, Visility

Pernille Christiansen, Himmelev Skole/Roskilde Kommune

Peter sandberg, Peter Sandberg Management ApS

Peter Schwalbe, EASJ Roskilde

Preben Birr-Pedersen, House of Energy

Randi Grundal Jensen, Væksthus Sjælland

Randi Tang Nielsen, Dankbar.dk

Rebecca Østvand Matthiesen, Roskilde Kulturservice A/S

René la Cour Sell, Roskilde Kongrescenter

Robert Jensen, Black Network

Rune Garbers, Himmelev Gymnasium

Rune Kirt, Kirt Thomasen, Visual R&D Consultancy

Rune Nørgaard, Professionshøjskolen Absalon

Rune Tarnø, TVC Advokatfirma

Sabrina Jensen, Professionshøjskolen Abselon

Signe Weinreich, Job og uddannelse - UngeGuiden

Simon Baagøe, Innovationsnetværk for Miljøteknologi - CLEAN

Sisse Meier, CLEAN

Steffan A. T. Madsen, Fors A/S

Stig Niemi Sørensen, Enopsol ApS

Stig Nyman, Nudge Crowd

Stine Laurberg Hansen, Green Loop Lab // Kompostbudene

Sune Feldthusen Husted, Erhvervsakademi Sjælland

Susanne Lysholm Jensen, Roskilde Byråd

Suzanne Veltze, Suzanne Veltze

Søren B. Sørensen, Fors A/S

Søren Myrup, UU Roskilde/Lejre

Søren Skjold Andersen, HeatPlan A/S

Søren Svinth Vandel, Restudy ApS

Søs Bondo, Den Nationale Platform for Gadeidræt

Theresa Olesen, AffaldsImperiet

Theresa Olsen, Dankbar.dk

Thomas Munch-Laursen, ShowerEcoGuide ApS

Thomas Rosenfeldt, Copenhagen Capacity

Thomas Sichelkow, Gate 21

Thomas Vraaby, Roskilde Universitet

Thøger Lyme, Visility

Tina Sundstrup, Formsproget

Tine Schinnerup Hejberg Petersen, Roskilde Kommune, Social og Sundhed

Toke Rueskov Madsen, Roskilde universitet

Tommy Horn, Genera Aps

Trine Holmberg, KARA/NOVEREN (fra 30.10. ARGO)

Trine Keinicke Sørensen, Roskilde Kommune

Tue Bech, App-works.dk - a piece of the Circle Cake!

Uffe Laursen, Fors A/S

Ulla Kristine Brandt, Innovationsnetværk for Miljøteknologi

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

Yakov Safir, RACELL

Zacharias Wallin, Roskilde Universitet

Zille Karenn Petersen, Haverefugiet

COconference 2017
Arrangeret af CORO i samarbejde med