COCONF19

FN’s Verdensmål - Vi starter lokalt for at forandre globalt
Vi er i fuld gang med innovationsforløbet COCONF19. I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Følg med på LinkedIn og i COROs nyhedsbrev for mere information.

Til COCONF18 blev 10 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1600 aktører deltog i forløbet: 1038 studerende; 311 private virksomheder; 26 offentlige organisationer; 12 videninstitutioner; 25 brancher mv., 92 unikke løsninger blev indsendt, 23 blev pitched, 17 nye partnerskaber etableret og 8 vindere gik videre i dialogen om test og implementering.


Se filmen fra COCONF18 Finale- og Konferencedagen her!

COCONF19
Skaber nye idéer og løsninger i nye partnerskaber

Vi spiller alle en central rolle i at nå FN's Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er et innovationsforløb sat i verden for at forbinde aktører, der kan skabe forandring i samfundet, virksomheder og processer gennem nye produkter, forretnings- og samarbejdsmodeller.

For tredje år i træk sætter COCONF derfor scenen for at aktører engageres i social innovation, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger testes og implementeres.

Forandringen starter lokalt i Roskilde, hvor større organisationer stiller komplekse udfordringer, der kalder på samskabelse i nye partnerskaber. Virksomheder, forskere, studerende og andre aktører kan byde ind som innovatører med bæredygtige løsninger og deltage i konkurrencen om et potentielt samarbejde med udfordringsgiver omkring test og implementering.

Deltag i COCONF-forløbet, hvor et stærkt dommerpanel på finaledagen kårer vinderne af de bedste løsninger på hver af udfordringerne samt vinderløsningen, der har størst indflydelse på at nå FN's Verdensmål.

Læs om COCONF19-forløbet herunder:

I maj har vi årets COchallenges klar til offentliggørelse. Vi kalder udfordringerne for COchallenges, fordi de kalder på at blive løst i fællesskab.

Vi kickstarter COCONF19 den 10. september 2019 kl. 15.00 - 19.15 hos Roskilde Kongrescenter, hvor Challengers præsenterer deres COchallenges.

Den 10. oktober 2019 kl. 12.00 - 16.00 afholdes COchallenge workshop på Roskilde Handelsskole, hvor du som innovatør kan udvikle din løsning i dialog med Challengers og potentielle samarbejdspartnere.

Indsend din løsning inden deadline den 4. november 2019 og deltag i konkurrencen. Løsningsformatet og kriterier finder du under COchallenges. Bliver du udvalgt til at pitche, skal du afsætte tid til forberedelse af dit løsningspitch.

Tilmeld dig årets hovedevent med inspirerende talere, pitchrunder, COsurprise og bæredygtige overraskelser. Afholdes den 20. november kl. 09.00 - 16.00 på Roskilde Universitet.

Vinderne går i videre dialog med udfordringsgiver om samarbejde, test og implementering samt muligheder for at søge tilskud til projektet.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, Partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Challengers
Hvilke udfordringer skal vi løse sammen?

En Challenger er en større virksomhed eller organisation, der står over for en aktuel udfordring, som er så kompleks, at den kalder på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger.

I år stiller ROCKWOOL, Rambøll, Mangor & Nagel Arkitekter, ARGO, Dansk Retursystem, Boligselskabet Sjælland, Roskilde Kommune og Roskilde Universitet udfordringer inden for temaerne klimatilpasning, nudging, byggeri, genbrug, affaldssortering og socialøkonomiske forretningsmodeller.

Følg med her, hvor udfordringerne løbende bliver præsenteret.

COchallenges

Du kan byde ind på en af udfordringerne som innovatør, virksomhed, fagperson, forsker eller studerende og udvikle en løsning, der bidrager til at nå FN's Verdensmål.

COCONF19 forløbet sikrer dialog med udfordringsgiver og netværk med potentielle samarbejdspartnere.

Program for COCONF19

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Vi sætter scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's Verdensmål. Bliv inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder og få indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation.

Følg med her hvor programmet løbende bliver opdateret.

10. september 2019 kl. 15.00 - 19.15

COCONF19 Kick-off

Challengers præsenterer deres COchallenges

TILMELD DIG HER

10. oktober 2019 kl. 12.00 - 16.00

COchallenge-workshop

Challengers uddyber, besvarer spørgsmål og indgår i dialog med dig

TILMELD DIG HER

20. november 2019 kl. 11.30 - 16.00

COCONF19 Finale

Challengers udvælger én vinderløsning for hver udfordring

TILMELD DIG HER

Talere og dommerpanel
COtalks

Dommerpanelet vil bestå af relevante innovatører og samfundsaktører.

Stay tuned på offentliggørelse af navne.

Eventen har begrænsede pladser, som udbydes efter først-til-mølle-princip.
Skriv til info@corolab.dk, hvis du bliver forhindret i at deltage, da vi har et no show fee på 500 DKK.

CORO i samarbejde med udfordringsgivere og partnere