COCONF18 Fremtidens Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

Tilmelding er åben

Vi ses til COchallenge-event 20. sept.

COconference
Ikke en almindelig konference!

Har du løsningerne? COCONF18 om Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

Tilmeld dig en COchallenge og deltag i COchallenge-event (dialogmøde) 20. sept. Mød de 9 udfordringsgivere, som efterspørger nye løsninger på udfordringer de ikke kan løse alene, mød andre innovatører og potentielle samarbejdspartnere og bliv klogere på, hvordan din/jeres løsning skal se ud.

Leverer du en løsning inden 26. oktober indgår du i konkurrencen om et potentielt samarbejde med udfordringsgiver omkring test og implementering af din/jeres løsning. Har din løsning samtidig størst indflydelse på FNs Verdensmål kan du vinde 20.000 kr. til finalen 15. nov.

COconference er et innovationsforløb, som løser aktuelle udfordringer og løfter på FNs Verdensmål - COconference er Social Innovation i fire engagerende steps; fra kvalificering af udfordring, til løsningsudvikling, over præsentation og til reel test og implementering. COconference igangsætter og faciliterer innovationsprocesser ved at forbinde aktører på tværs af brancher og fagligheder fordi vi tror på, at det er dér vi kan gøre en forskel - vi må være fælles om at løse de store samfundsudfordringer og udvikle vores kompetencer og forretninger.

Klik og læs om forløbet her

Vi kickstartede COCONF18 den 17. maj på RTS i Roskilde. Over 200 deltagere var samlet for at udfordre og drøfte årets udfordringer.

Til KICKOFF blev afholdt fem workshops, hvor vi udfordrede og kvalificerede årets udfordringer 'COchallenges'.

Se resultatet her

Vi kalder udfordringerne for COchallenges fordi de kalder på at blive løst i fællesskab.

Tilmeld dig her

20. sept. COchallenge-event (dialogmøde), hvor du kan udvikle din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Tilmeld dig direkte via den COchallenge du ønsker at arbejde med.

Tilmeld dig

Send din løsning til camilla@corolab.dk senest 26. okt. og deltag i konkurrencen. Løsningsformatet finder du under COchallenges.

15. nov. kl. 9.30-18.00. Tilmeld dig årets hovedevent! COconference med inspirerende talere, pitchrunder og bæredygtige overraskelser.

Vinderne indgår i videre dialog med udfordringsgiver om test og implementering. 20.000 kr. udloves til den løsning med størst indflydelse på FN's Verdensmål.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører.

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Civilingeniør, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

COchallenges

Årets udfordringsgivere efterspørger nye løsninger på aktuelle udfordringer, som skal føde ind til, at vi når FN's verdensmål. Lær dem lidt at kende, inden vi ses 20. sept. til COchallenge-event.

Roskilde Festival-gruppen, er en almennyttig virksomhed. Bag alt hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål at støtte humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 321.639.643 millioner til disse formål. Udover den årlige afvikling af Roskilde Festival for 130.000 mennesker, skaber Roskilde Festival-gruppen året rundt en række aktiviteter og arrangementer i et samspil mellem mennesker, kunst, leg og fællesskab.
"Vi sætter løbende fokus på FN’s Verdensmål og bruger dem aktivt til at udvikle festivalen" - Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival-gruppen

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12: Ansvarligt forbrug og produktion

Fors A/S, løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Vi leverer vand, fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald. Vi omsætter for over ca. 700 mio. kr. om året og planlægger projekter for ca 300 mio. kr.. Vores målsætning er at være effektive, ressourcebevidste og udviklingsorienterede ved at skabe nye løsninger på fremtidens klima og ressourceproblemer.
"Vores motivation er især at blive klogere på mulige synergier, der kan tilføje nye partnere, smartere design (designproces, infratruktur, symbiose), en samlet bæredygtig systemløsning samt robust forretningsmodel (central distribution og forsyningssikkerhed)." Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Verdensmål: #6, Rent vand og sanitet, #9 Innovation og Infrastruktur #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Boligselskabet Sjælland, har ca. 12.500 boliger og leverer nærværende, effektiv drift til alle lejere. En del af lejerne bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber stræber efter at tilbyde det bedste for lejerne og der skal være plads til alle.
Vi skal holde op med at sætte lighedstegn mellem energibesparelser og CO2-reduktion, da der bestemt ikke altid en sammenhæng mellem disse. Vi skal tænke energi- og klimaoptimering på en meget mere holistisk måde - hvor materialernes livscyklus sammenholdes med deres potentialer. Med denne udfordring, ønsker vi at belyse potentialet i at tænke bæredygtighed ind som en aktiv del af en energirenovering. - Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder Energi & Forbrug - Boligselskabet Sjælland

Verdensmål: #7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13 Klimaindsats

ROCKWOOL Intl. A/S, are committed to enriching the lives of everyone who experiences our product solutions. Our expertise is perfectly suited to tackle many of today’s biggest sustainability and development challenges, from energy consumption and noise pollution to fire resilience, water scarcity and flooding. Our product range reflects the diversity of the world’s needs, while supporting our stakeholders in reducing their own carbon footprint. Stone wool is a versatile material and forms the basis of all our businesses. With more than 11,000 passionate colleagues in 39 countries, we are the world leader in stone wool solutions, from building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems to horticultural solutions, engineered fibres for industrial use to insulation for the process industry and marine & offshore.
"Vi bruger en del energi på at producere vores produkter – det ville være skønt, hvis vi kunne forlænge levetiden af produktet inkl. produktionsenergi" - Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Verdensmål: #12 Ansvarligt forbrug og produktion

ARGO, Argo er et fælles kommunalt affaldsselskab som tager genanvendelse og genbrug alvorligt, vi ønsker at være en del af den cirkulære økonomi, hvor affald ikke bare bliver brændt, men går tilbage til producenterne og retur til kunderne igen.
"Vores motivation er at vi ønsker en fremtid hvor genanvendelsen er i højsædet" - Finn Kjær, Genbrugschef, ARGO

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

De Forenede Dampvaskerier (DFD), er i dag en af Danmarks største servicevirksomheder inden for vask og udlejning af tekstiler. Vi har mere end 20 vaskerier fordelt i Skandinavien, en omsætning på ca 200 mio. EUR og 2000 dedikerede medarbejdere
"Vores motivation er, at vi gerne vil være ”first movers” i forhold til at kunne byde ind med et innovatitv og helt nyt tiltag, der giver DFD en social merværdi i udnyttelsen af førerhuset, når vi distribuerer vores tekstiler" - DFD

Verdensmål: #9: Industri, innovation og infrastruktur, #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

IST & Roskilde Kommune, IST leverer administrative it-systemer til skoler og dagtilbud. Med smarte løsninger og værdiskabende tjenester hjælper vi studerende, lærere, forældre og skoleledere til at udvikle og styre deres daglige udfordringer. Roskilde Kommune har med sine mere end 83.000 indbyggere og 12 folkeskoler ikke blot en interesse i et godt indeklima, den har også en forpligtelse over for sine borgere. Kommunen har generelt fokus på bæredygtighed og dermed også en naturlig interesse i indeklimaet på sine skoler.
"IST og Roskilde Kommune vil gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for skolerne og dermed give børnene bedre mulighed for at lære mere" - Anne Frederiksen, direktør IST

Verdensmål: #3: sundhed og trivsel, #4: kvalitetsuddannelse (#7: bæredygtig energi, #11: bæredygtige byer og lokalsamfund) #13: klimaindsats.

DSV Transport, transporterer råvarer som jord, grus og sten til og fra byggepladser og grusgrave/jorddepoter. Ligeledes håndterer vi maskinflytninger og transport for asfaltindustrien.
"DSV Transport ønsker som markedsledende transportør inden for bygge- og anlægsindustrien at tage del i FNs verdensmål for bæredygtighed. Gennem vores deltagelse i CORO kan vi bidrage til en mere bæredygtig transportindustri." - Lars Dich-Johansen DSV Transport

Verdensmøl: #9 Industri, innovation og infrastruktur, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

COchallenges
Hvilken udfordring vil du løse?

Tilmeld dig en COchallenge og vær med 20. sept. til COchallenge-event (dialogmøde), hvor du kan udvikle din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Tilmeld dig direkte via den COchallenge du ønsker at arbejde med. Her kan du også downloade en PDF, hvor du kan læse mere om COchallenge & Løsningsformat.

Hver COchallenge tager udgangspunkt i en aktuel udfordring eller mulighed, som udfordringsgiver har identificeret og som er så kompleks at den kalder på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger. Som virksomhed, fagperson, forsker eller studerende har du mulighed for at byde ind med løsninger og ideer inden for klimarenovering, byggeri, transport, indeklima, genbrug, affald, energi og meget mere!

Program

Programmet for den 20. september kl. 12.00-16.00

12.00 Indtjekning, frokost og networkning
13.00 Indledning
- Velkomst samt pitch på dagens opgave/forløb v. Karolina E. Osipowska, CORO
- Samarbejde, åben innovation og partnerskaber v. Steen Lindby, Rockwool
- Præsentation af Risø-aktiviteter v. Jakob Aabroe, DTU
14.00 Workshops, inkl. Q&A med udfordringsgiver, matchmøder, samarbejde med løsningsforslag og opsamling
15.50 Afslutning og opsamling på dagen v. Karolina E. Osipowska, CORO
16.00 Let anretning og networking. Det er frivilligt at deltage.

Tilmeld dig 20 sept.

Gå ind på den CoChallenge du vil tilmelde dig til og udfyld felterne. Du tilmelder ved at gå ind på den COchallenge som du er interesseret i.

Eventen har begrænsede pladser, som udbydes efter først-til-mølle-princip.
Skriv til dorthe@corolab.dk, hvis du bliver forhindret i at deltage, da vi har et no show fee på 500 DKK.

Se hvem der deltager i COCONF18

Anna Emilsdóttir, CORO

Anne B. Jørgensen, Roskilde Kommune

Anne Cecilie Duus Kühnel, Leapcraft

Birgit Petersen Børsting, Cirkulær Innovation

Bjarne Jensen, Airmanager Technologies ApS

Camilla Hansen - Boligselskabet, CORO

Christian Eltoft Simonsen, Himmelev Gymnasium

Christian von Scholten, NorthQ ApS

David Meyrowitsch, Roskilde universitet

Ditte Degnbol, Teknologirådet

Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Dorthe Bergström, Egain A/S

Emilia Semmelhaack Hansen, Himmelev gymnasium

Hans Henrik Finne, Ista Danmark

Jakob Rasmusssen, Himmelev Gymnasium

Jens Hald, Roskilde Universitet

Jesper Christensen, green light A/S

Karolina, CORO

Lars Elmvang, Fischer Lighting

Lars Lindskov, Roskilde Kommune

Laura Colstrup, Teknologirådet

Lea Lou, Himmelev Gymnasium

Lillian Kofod, Vent2U IVS

Maja Eberhardt Larsen, Himmelev gymnasium

Marie Brammer Nejrup, Fors A/S

Marie Johansen, CLEAN

Mats-Arne Olsson, aereNmore

Mia Thielsen, Himmelev gymnasie

Michael Ries Borchert, The Media

Niels Iwersen, Himmelev gym

Nikolaj Madsen, Tiendeklassecenteret TCR Roskilde

Per Banke, Danfoss A/S

Per Banke, Danfoss

Pernille Christiansen, Roskilde Kommune

Rasmus Van Hauen, himmelev gymnasium

Rene Kjær Jensen, CLEAN

rikke marie moalem, aalborg universitet københavn

Signe Thomassen, Himmelev gymnasium

Simon Kolff, Flow Loop

Steen Pedersen, LIGHTCARE A/S

Sune Feldthusen Husted, EASJ - Roskilde

Søren Andersen, CLIMAID

Torben Hegedys, Top Entreprise ApS

Trine Faber Velling, Roskilde Kommune

Trine Keinicke Sørensen, Roskilde Kommune

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligselskabet Sjælland

Zara Chaudry, NorthQ ApS

Zenja Winther Jørgensen, About Innovation ApS

CORO i samarbejde med udfordringsgivere og partnere