17. maj
Årets dialogmøde om
Fremtidens Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

#COCONF18 & Videncenter for Håndværk - Bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

COconference
Ikke en almindelig konference!

Har du løsningerne? Årets dialogmøde om Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri ifm. COCONF18 & Videncenter for Håndværk - Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

Kom og mød potentielle kunder/stærke virksomheder, som efterspørger løsninger på aktuelle udfordringer, som de ikke selv kan løse. Har du produkter, løsninger, nye forretningsideer eller viden indenfor bæredygtighed, byggeri, klimarenovering, energioptimering, indeklima, genanvendelse, genbrug og transport?
Så deltag 17. maj! Her vil du blive inspireret af oplægsholdere og deltage i workshops, hvor du kan få nye kunder, samarbejdspartnere og stor indflydelse på, hvad organisationerne skal efterspørge i fremtiden.

Vær samtidig med til lancering af Videncenter for Håndværk - Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri og kickstart COCONF18, hvor du som innovatør; virksomhed, forsker, studerende mv. kan sætte dit præg på dette års udfordringer. Vælger du at arbejde videre med udfordringerne, individuelt eller i nye partnerskaber, har du mulighed for, at din løsning bliver udvalgt til test og reel implementering i samarbejde med udfordringsgiver. Har din løsning samtidig størst indflydelse på FNs Verdensmål kan du vinde 20.000 DKK til finalen 15. nov. Læs mere under 'Workshops'.

COconference løfter nemlig på FNs Verdensmål og er Social Innovation i tre engagerende steps; fra idéudvikling over præsentation til reel test og implementering. På den måde er COconference en platform og eventrække, som igangsætter og faciliterer matchmaking og innovationsprocesser ved at forbinde aktører på tværs af sektorer, faggrupper og forskelligheder. Det hele starter lokalt i Roskilde, når store organisationer efterspørger nye løsninger.

Klik og læs om forløbet her

17. maj kl 12-18.00 Roskilde! Har du løsninger inden for Bæredygtighed, Klimarenovering, Byggeri mm.? Bliv inspireret og mød nye kunder og samarbejdspartnere.

Tilmeld dig

17. maj kan du vælge mellem 10 workshops! Kom i dialog med udfordringsgivere, bliv klogere på, hvad de efterspørger og vær med til at forme årets udfordring.

Tilmeld dig

Efter 17. maj færdigformuleres årets COchallenges og offentliggøres her på siden 4. juni

20. sept. COchallenge-event (dialogmøde), hvor du kan udvikle din løsning i dialog med udfordringsgiver og potentielle samarbejdspartnere. Åben for tilmeld d. 4. juni direkte via den COchallenge du ønsker at arbejde med.

Send din løsning til camilla@corolab.dk senest 1. november og deltag i konkurrencen. Løsningsformatet finder du under COchallenges (efter 4. juni).

15. nov. kl. 10-18.00. Tilmeld dig årets hovedevent! COconference med inspirerende talere, pitchrunder og bæredygtige overraskelser.
Tilmelding efter 4. juni.

Vinderne indgår i videre dialog med udfordringsgiver om test og implementering. 20.000 udloves til den løsning med størst indflydelse på FNs Verdensmål.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører.

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Civilingeniør, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Workshops
Hvilken udfordringsgiver vil du i dialog med? Deltag i en el. flere..

Har du produkter, løsninger, nye forretningsideer eller viden indenfor bæredygtighed, byggeri, klimarenovering, energioptimering, indeklima, genanvendelse, genbrug eller transport?
Så har du 17. maj mulighed for at deltage i workshops med store organisationer, som efterspørger nye løsninger.

Hver workshop tager udgangspunkt i en aktuel udfordring eller mulighed, som udfordringsgiver har identificeret og som er så kompleks at den kalder på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger. Som virksomhed, fagperson, forsker eller studerende har du mulighed for at forme, kvalificere og formulere denne udfordring i en åben dialog med udfordringsgiver og andre ligesindede.

Roskilde Festival-gruppen: Genbrug af festivalgængernes campingudstyr,
Hvert år efterlader deltagerne hundredvis af tons campingudstyr (stole, telte, soveposer, luftmadrasser mv) på Roskilde Festivals campingplads. Det udgør både en stor miljømæssig og økonomisk belastning for festivalen. Meget af det efterladte udstyr er i fin stand og kunne sagtens bruges igen af deltagerne på næste festival. Indsamling med håndkraft, sortering og opbevaring foretaget af festivalen er ikke praktisk muligt på grund af de store mængder. Derfor efterlyser vi produkter og services med udgangspunkt i deltagernes handlinger, der kan sikre at campingudstyr ikke bliver til affald, men bruges igen og igen.

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12: Ansvarligt forbrug og produktion

Fors A/S & Boligselskabet Sjælland: Genanvendelse af regnvand i husholdningen,
Fors A/S i samarbejde med Boligselskab Sjælland søger løsninger til, hvordan vi kan genanvende regnvand til husholdningsbrug i eksisterende almene byggerier. . "Det giver ikke mening at bruge mega lækkert vand til at skylle afføring ud med" - Sylvester, efterskole-elev

Verdensmål: #6, Rent vand og sanitet, #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Boligselskabet Sjælland: Bæredygtig energioptimering i almene boliger,
Hvordan skabes balance mellem energioptimering, økonomi og bæredygtighed? Bæredygtighed er ikke omtalt i det nye bygningsreglement (BR18) – Det vil Boligselskabet Sjælland være på forkant med. Derfor efterspørger de ideer og løsninger til, hvordan de kan knække koden, herunder nye forretningsmodeller, måleværktøjer mv.

Verdensmål: #7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13 Klimaindsats

ROCKWOOL INTL. A/S: Genanvendelse af stenuld fra byggepladsen,
Hvordan kan man genanvende stenuld fra større renovationer / nedrivnings projekter – med fokus på genanvendelse i stedet for på upcycling eller recycling? Herunder nye forretningsmodeller

Verdensmål: #12 Ansvarligt forbrug og produktion

ARGO: Genanvendelse af tekstiler,
Argo ønsker at beholde tekstilerne i Danmark, og håber samtidig at kunne skaffe danske arbejdspladser. Hvem kan hjælpe med at etablerer en ordning, som kan sikre en høj genanvendelse af tekstilerne, måske upcycling og ikke blot omdannelse til twist? Argo indsamler ca. 2.400 ton tøj og tekstiler pr. år på alle deres genbrugspladser. Ca. 1.200 ton afsættes til genanvendelse hos tøjfirmaer og humanitære organisationer og tekstilerne sendes til screening i udlandet, gennem humanitære organisationer. ARGO er et fælleskommunalt affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Vores primære opgave er at affald omdannes til ressourcer. Vi prioriterer genbrug før genanvendelse, før energiudnyttelse, før deponering.

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

De Forenede Dampvaskerier: Bæredygtig distribution af DFDs tekstiler,
DFD ønsker at være på forkant med udviklingen i konkurrenceparametre indenfor bæredygtighed ifm. udbud. Derfor efterspørger de nye løsninger, som både kan give miljømæssige og økonomiske gevinster ifm. distribution af deres produkter.

Verdensmål: #9: Industri, innovation og infrastruktur, #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

IST & Roskilde Kommune: Bedre indeklima i skolerne,
Der tales ofte om store udfordringer i de danske folkeskoler i forhold til indeklima. Undersøgelser viser, at et godt klima i skolerne (indeklima, det sociale klima, æstetik mm.) påvirker indlæring i en væsentlig grad. Derfor efterspørge IST og Roskilde Kommune nye løsninger fx inden for adfærd, nudging, automatisering, klimaløsninger, lyd, lys og forskønnelser af lokaler mm.

Verdensmål: #3: sundhed og trivsel, #4: kvalitetsuddannelse (#7: bæredygtig energi, #11: bæredygtige byer og lokalsamfund) #13: klimaindsats.

DSV Transport: Digitale redskaber i bygge-og anlægssektoren,
Hvordan kan vi i transportbranchen opnå en bedre udnyttelse af vores transportkapaciteter og derved reducere vores klimabelastning. Vi ønsker at bidrage til en smidigere afvikling af transport på de i forvejen trafikerede indfaldsveje til de støre byer i Danmark. Bygge- og anlægssektoren vil gennem innovative processer kunne sikre en høj kapacitetsudnyttelse og sikre bæredygtige byggerier.

Verdensmøl: #9 Industri, innovation og infrastruktur, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

ARGO: Øget direkte genbrug på genbrugspladser,
ARGO ser et stort potentiale for yderligere direkte genbrug af produkter/genstande, som i dag havner i andre containere på vores genbrugsplads (til hhv. genanvendelse, energiudnyttelse og deponering). Vi tager i øjeblikket en række initiativer til at øge genbrug og genanvendelse af vores affald. I 2017 har vi i samarbejde med Roskilde Kommune åbnet en genbrugsbutik (”Gensalg.dk”) i tilknytning til vores genbrugsplads. I butikken sælges de effekter, som borgerne afleverer på vores plads til direkte genbrug, fx møbler, tøj og sko. Så hvordan øger vi direkte genbrug af det affald som kommer ind på vores genbrugsplads i Roskilde?

Verdensmål: #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, #13: Klimaindsats

Videncenter for Håndværk: Fremtidens bæredygtige byggeri og teknologi,
Tre skoler er blevet særligt udvalgt til i samarbejde at være nationalt Videnscenter for håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og byggeri - nemlig Roskilde Tekniske Skole, Learnmark Horsens og Den jydske haandværkerskole. Videnscentret har en ambitiøs dagsorden om at være på forkant med fremtidens byggeri og teknologi og ønsker at yde relevant og praksisnær undervisning. Vi ved også, at vi ikke skal arbejde alene – og derfor vil vi gerne invitere indenfor for at få input og inspiration til, hvordan vi kan sammen kan skabe nye løsninger, indsamle viden, teknologi – også gerne med input til undervisningsmetoder inden for bæredygtighed, klimarenovering og byggeri. Ved at deltage i denne workshop får du en helt særlig mulighed for at præge dagsordenen i Videnscentret. Derfor: Hvis du har ideer, viden eller erfaringer, som kan være med til at bære vores udvikling videre, så vil vi gerne byde dig velkommen til workshoppen. Fremadrettet vil der være mulighed for at være medudstiller af produkter i forbindelse med vores undervisningsmoduler.

Verdensmål: #4: Kvalitetsuddannelse

COchallenges

Her offentliggøres årets 'COchallenges'. Tilmelding åbner 4. juni.

Program
17. maj kl. 12-18.00, HTX Pulsen 4, 4000 Roskilde

Fremtidens bæredygtighed, klimarenovering og byggeri - kom og bliv inspireret af oplægsholdere, deltag i workshops, find nye kunder, samarbejdspartnere og få indflydelse på, hvad de store organisationer skal efterspørge i fremtiden.

12.00

Registrering og Sandwich

Kom og mød hinanden

13.00

Velkommen til COCONF18 Kickoff: Femtidens Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

Bo Jørgensen, Direktør for Boligselskabet Sjælland fører os gennem dagen

13.10

COtalk: Bæredygtige tiltag og visioner i Roskilde Kommune

Karim Friis Arfaoui, Formand for Klima- og miljøudvalget, Roskilde Kommune

13.25

COtalk: Bæredygtighed som integreret del af ROCKWOOLs forretning

Anthony Abbotts, Director Group Sustainability, ROCKWOOL Group

13.40

COtalk: Bæredygtighed og klimatilpasnig for vores byer

Kirsten Halsnæs, Professor MSO, DTU Management Engineering

13.55

COCONF18: Nye måder, nye muligheder

CORO, Co-lab Roskilde

14.05

COCONF17: Hvor er løsningerne nu?

Udfordringsgiverne fra COCONF17

14.20

Nationalt Videncenter for Håndværk - Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

Roskilde Tekniske Skole

14.30

Udfordringsgivene byder op til workshops

14.45

COsurprise

14.55

COcoffee i workshoplokalerne

15.25

Workshop: Modul 1

16.10

COcoffee - Mulighed for skift

16.25

Workshop: Modul 2 & 3

17.15

Netværk & Snacks

Tak for i dag!

Mød talerne

Moderator, Bo Jørgensen
Direktør Boligselskabet Sjælland

Taler, Kirsten Halsnæs
Professor MSO, DTU Management Engineering

Vores byer udvikler sig med rivende hast og mål om bæredygtighed, grøn teknologi og livsstil står højt på dagordenen for borgere, erhverv og beslutningstagere. Samtidig er vi sårbare over for ekstreme klimahændelser i form af oversvømmelser fra ekstrem regn og ved kysterne. Smart byudvikling giver gode muligheder for samspil mellem de mange målsætninger, men giver også udfordringer i form af et behov for beslutningsstøtte og koordination af igangværende og fremtidige byudviklingsinitiativer.

Taler, Anthony Abbotts
Director Group Sustainability, ROCKWOOL Group

Anthony Abbotts has broad global experience within sustainability in business and the public sector working within this area for over 20 years. He currently is heading up and driving the Sustainability agenda in the ROCKWOOL Group, a company where sustainability is an integral part of the business, not least within the areas of energy efficiency/climate change, circular business, health, safety and welfare, and water management. Anthony holds a BA(Hons) in Urban Planning from University of West of England and a MSc in Environmental Planning from Roskilde University. He is an External Lecturer at Copenhagen Business School and External examiner at Roskilde University. He has had various positions in Coloplast, COWI, where he was House consultant for Intel EMEA and Biogen Idec for a number of years and now Rockwool International.

Taler, Karim Friis Arfaoui, Formand for Klima- og miljøudvalget, Roskilde Kommune
Bæredygtige tiltag og visioner i kommunen

"Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringerne og sikre den nødvendige tilpasning.” Sådan lyder første linje i Roskilde Kommunes klimapolitik. Og Roskilde er rigtigt godt i gang og har i mange år arbejdet med klima, energi og bæredygtighed. Indsatserne rækker vidt: fra el-busser og energirenovering af kommunens bygninger til klimasikring af områder, der er truet af oversvømmelse. Der er økonomisk støtte til privates energirenovering af egne boliger, ny ambitiøs affaldsordning, støtte til oprettelse af kogræsserlaug, etablering af bedre og flere cykelstier – og meget meget mere. Den nytiltrådte formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune Karim Arfaoui brænder for området og kommer med en masse erfaring fra klima- og energiområdet, idet han tidligere har været ansat i Energistyrelsen og nu arbejder som specialkonsulent i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR).

Tilmeld dig
17. maj, kl. 12-18.00 COCONF18 Fremtidens Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

Det er gratis at deltage, alt du skal gøre er at registrere dig nedenfor. Husk at tilkendegiv op til to workshops, som du har interesse i.

Deadline for tilmelding 7. maj 2018. Eventen har begrænsede pladser, som udbydes efter først-til-mølle-princip.
Husk, at det fra i år koster kr. 500,- såfremt man har meldt sig til, men udebliver. Framelding skal senest ske 2 dage før eventen afholdes til camilla@corolab.dk

Se hvem der deltager i COCONF18

Anders Lomholt, Madkulturen

Anders Sørensen, Enemærke & Petersen a/s

Anita Mammen, Roskilde Universitet

Anna Brouw Emilsdóttir, CORO, Co-lab Roskilde

Anne Cecilie Duus Kühnel, Leapcraft

Anne Frederiksen, IST

Anne Jørgensen, Roskilde Kommune

Anne Siegumfeldt, IST

Anthony Abbotts, ROCKWOOL

Belinda Bell, Gaiadeer

Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland

Camilla Hansen, CORO Co-lab Roskilde

Carsten Sørensen, Oluf Jørgensen A/S

Carsten Wolfgang, Roskilde Kommune, Skole & Klub

Casper Nielsen, ZBC

Christian Ulrik von Scholten, NorthQ ApS

Christina Jespersen, DTU

Claus Johansen, Egain A/S

connie krukow, Roskilde Tekniske Skole

David Paulli Juul Andersen, De forenede dampvaskerier

Dorte Gram, ROCKWOOL Intl. A/S

Dorthe Bergström, Egain A/S

Dorthe Poulsen MacKay, DTU

Ea Rasmussen, Renoveringskonsulenterne

Eskil Riskær, Øko-Iso

Esther Jexen Dall, KULA

Finn Kjær, ARGO

Frida Marie Jensen, Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon

Gintare Cervonikoviene, CA

Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi

Glenny Hansen, ZBC

Hans Henrik Finne, ista

Hans Thomsen, Grafisk Spektrum ApS

Henning Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører

Henrik Mortensen, Offline Analytics

Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium

Isabel Duckett, Roskilde Tekniske Skole

Jacob Christiansen, Roskilde Tekniske Skole

Jacob Vad, Byggeriets Uddannelser

Janne Taklo Sørensen, Roskilde Tekniske Skole

jens otto olsen, dansk byggeri

Jesper Christensen, Dansk Metal Roskilde

Jesper Holm, Roskilde University

Jesper Telcs, Boligkontoret Danmark

Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium

Jørgen Pedersen, BC catering Roskilde

Karolina Osipowska, CORO Co, lab Roskilde

Kirsten Halsnæs, DTU

Klaus Stub Dyhr, Krydsrum Arkitekter

Kristian Karstoft, Roskilde Kommune

Kristian Skovgaard, Rockwool International A/S

Kristoffer Vinterlærke, Green Star

Kurt Nielsen-Dharmaratne, Rambøll

Lars Bjarne Pedersen, Roskilde Tekniske Skole

Lars Dich-Johansen, DSV Transport

Lars Elmvang, Fischer Lighting

Lars Lindskov, Roskilde Byråd - Det konservative folkeparti

Lars Saltoft Kristoffersen, DSV Transport

Lea Lou, Himmelev Gymnasium

Lillian Katrine Kofod, Vent2U

Linnea Weinreich, Trekroner Revision A/S

Lotte Skaarup, Roskilde Tekniske Skole

Marie-Louise Munter, Erhvervsforum Roskilde

Mark Engelgaar, Abalon ApS

Martin Green, CBI Danmark

Martin Thuesen, CORO Co-lab Roskilde

Michaeel Emborg, ROCKWOOL

Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet

Mikkel Fjeldsø Nielsen, Sustainsolutions

Morten Andersen, DFD

Nadja Lysen, Professeionshøjskolen Absalon

Per Banke, Danfoss

Per Mejer Johansen, Constructa A/S rådgivende ingeniører og arkitekter

Pernille Christiansen, Roskilde Kommune

Peter Sandberg, Peter Sandberg Management ApS

Peter Schwalbe, EASJ Roskilde

Rasmus Andersen, Roskilde Tekniske skole

Rasmus Weidner, DTU Diplom

Rene Kjær Jensen, CLEAN

René Kjærgaard Frost, Roskilde Tekniske Skole

Rikke marie moalem, Aalborg universitet København

Rune Tarnø, TVC Advokatfirma

Sidsel Naut, Roskilde Katedralskole

Signe Lopdrup, Roskilde Festival-gruppen

Stig Hirsbak, AAU Campus København

Stig Sirich Andersen, Køge Handelsskole

Sune Feldthusen Husted, EASJ Roskilde

susanne ringström, Genskab IVS

Søren Svanebjerg, CAPNOVA

thomas tornerup, SustainBase

Tine Klitgaard, Erhvervsforum Roskilde

Tomas Breddam, Roskilde Kommune

Tommy Horn, Genera Aps

Trine Keinicke Sørensen, Roskilde Kommune

Ulrik Asbjørn, TVC Advokatfirma

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Boligsekslabet Sjælland

Yakov Safir, RACELL

Zenja Winther, About Innovation ApS

CORO i samarbejde med udfordringsgivere og partnere