COCONF20

FN’s Verdensmål - Vi starter lokalt for at forandre globalt
Vi er i fuld gang med at planlægge COCONF20 og ser frem til endnu et spændende år med COCONF.


I partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skabes nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Følg med på LinkedIn og i COROs nyhedsbrev for mere information.


Til COCONF19 blev 10 ud af FN’s 17 Verdensmål adresseret, 1500 aktører deltog i forløbet og repræsenterede: 189 private virksomheder; 68 offentlige organisationer; 13 videninstitutioner, heriblandt 850 studerende. 98 unikke løsninger blev indsendt, 12 løsninger blev udvalgt til dialog om test og implementering.


Se filmen fra COconference19 her!

COCONF20
Skaber nye idéer og løsninger i nye partnerskaber

Vi spiller alle en central rolle i at nå FN's Verdensmål, så hvordan kan vi bidrage konkret og løse de aktuelle udfordringer? Og hvordan kan virksomheder arbejde strategisk med verdensmålene, så vi opnår både samfunds- og forretningsmæssige fordele?

COCONF er et innovationsforløb sat i verden for at forbinde aktører, der kan skabe forandring i samfundet, virksomheder og processer gennem nye produkter, forretnings- og samarbejdsmodeller.

For fjerde år i træk sætter COCONF derfor scenen for at aktører engageres i social innovation, hvor udfordringer kvalificeres, levedygtige idéer udvikles og løsninger testes og implementeres.

Forandringen starter lokalt i Roskilde, hvor større organisationer stiller komplekse udfordringer, der kalder på samskabelse i nye partnerskaber. Virksomheder, forskere, studerende og andre aktører kan byde ind som innovatører med bæredygtige løsninger og deltage i konkurrencen om et potentielt samarbejde med udfordringsgiver omkring test og implementering.

Læs om COCONF20-forløbet herunder:

I maj 2020 har vi årets COchallenges klar til offentliggørelse. Vi kalder udfordringerne for COchallenges, fordi de kalder på at blive løst i fællesskab.

Vi kickstarter COCONF20 den 30. september 2020 hos Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, hvor Challengers præsenterer deres COchallenges og hvor du som innovatør kan udvikle din løsning i dialog med Challengers og potentielle samarbejdspartnere.

Se filmen fra sidste års COchallenge workshop her

Indsend din løsning inden deadline i november 2020 og deltag i konkurrencen. Løsningsformatet og kriterier finder du under COchallenges. Bliver du udvalgt til at pitche, skal du afsætte tid til forberedelse af dit løsningspitch.

Årets hovedevent med inspirerende talere, pitchsessions, COsurprises og bæredygtige overraskelser. Afholdes den 20. november 2020 kl. 11.30 - 16.00 på Roskilde Universitet.

Vinderne går i videre dialog med udfordringsgiver om samarbejde, test og implementering samt muligheder for at søge tilskud til projektet.

"COconference er det perfekte sted at få afprøvet, om vores idéer vil virke i praksis. Vi får lov til at tænke ud af boksen og være ekstra kreative i sådan en proces. Samtidig har det i høj grad været muligt at lave løsningsforslag med andre innovatører fx Damgaard Rådgivende Ingeniører, Danfoss, SC Nordic, isoplus og Racell i løsningsforslaget til Fors A/S."

– Jesper Jøns Rømer, Partner hos Damgaard Rådgivende Ingeniører

"Det overordnede tema om bæredygtighed berører næsten alle dele af samfundet. Det er noget, vi som videninstitution er nødt til at forholde os til – både i forskningen og i vores øvrige virksomhed."

– Peter Kjær, Prorektor Roskilde Universitet

"Ofte opfatter innovatører hinanden som konkurrenter, men med COconference, er der skabt en tryg platform, der opfordrer til samarbejde og synergi mellem virksomheder."

– Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Teamleder for Energi & Forbrug, Boligselskabet Sjælland

”COconference er fantastisk for de studerende, fordi de får lov at arbejde med ægte udfordringer fra erhvervslivet og den offentlige sektor, og dermed kan komme ud og prøve sig selv af i praksis på en helt ny måde.”

– Jan Nepper Bjerre, Adjunkt med speciale i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, Absalon Professionshøjskole

Challengers
Hvilke udfordringer skal vi løse sammen?

En Challenger er en større virksomhed eller organisation, der står over for en aktuel udfordring, som er så kompleks, at den kalder på nye kræfter, nye samarbejder og nye løsninger.

Følg med her, hvor udfordringerne løbende bliver præsenteret.

COchallenges

Du kan byde ind på en af udfordringerne som innovatør, virksomhed, fagperson, forsker eller studerende og udvikle en løsning, der bidrager til at nå FN's Verdensmål.

COCONF20 forløbet sikrer dialog med udfordringsgiver og netværk med potentielle samarbejdspartnere.

Program for COCONF20

COconference bringer aktører, på tværs af interesser og sektorer, sammen om at finde nye løsninger. Vi sætter scenen for, hvordan vi kan udforske social innovation og entreprenørskab, løse aktuelle udfordringer og bidrage til FN's Verdensmål. Bliv inspireret af faglige oplæg kombineret med pitchrunder og få indblik i komplekse udfordringer, de nyeste løsninger og tankegangen bag social innovation.

Følg med her hvor programmet løbende bliver opdateret.

COCONF afholdes i samarbejde med udfordringsgivere og partnere

Vi er igang med at finde de helt rigtige partnere til at løfte dette års COCONF.