Fordelingsnøgle i energifællesskaber – for miljø og lejere

Hvordan kan vi ved hjælp af tilgængelige data, udvikle en fordelingsnøgle for energifællesskaber, der tager højde for solcelle- og netenergi, individuelt forbrug over døgnet og variable takster? Med ambitioner om at udvikle en udregningsmodel, der sikrer en fair og korrekt el-afregning for beboere, efterspørger Boligselskabet Sjælland innovative og nytænkende løsninger, der skaber større gennemsigtighed og lettere afregning. Løsningsmodellen skal tage højde for praktikaliteter og indtænke kommunikationen af strukturelle ændringer, som løsningen måtte medføre.

Udfordringen


Boligselskabet Sjælland arbejder målrettet på at udvikle og designe energifællesskaber i en række boligafdelinger, som kan udnytte overskydende energiproduktion og dermed gøre det muligt at reducere boligernes og beboernes energibehov og -forbrug til gavn for alle.

Boligselskabet Sjælland ønsker løsninger til en fordelingsnøgle, der sikrer en fair og korrekt el-afregning samt større gennemsigtighed og lettere afregning for beboerne. 

I den forbindelse er det ikke utænkeligt, at en del af de traditionelle elmålere skal erstattes med bimålere, da det kan være en forudsætning for at anvende overskudsproduktion i de enkelte boliger. Det vil imidlertid medføre, at beboerne må give afkald på deres frie elvalg. Løsningsmodellen skal derfor også tage højde for praktikaliteter og indtænke kommunikationen af strukturelle ændringer, som løsningen måtte medføre.

Hør Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Bæredygtigheds- og Energichef i Boligselskabet Sjælland, fortælle om udfordringen her.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

7, 11 og 17

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbyder Boligselskabet Sjælland samarbejde om realisering af projektet gennem fx projektansættelse og tilvejebringelse af finansiering.