Giv væk med respekt – ressourcer fremfor affald

Hvordan kan vi holde flere genstande i cirkulation i længere tid ved at gøre danskerne bevidste om, at deres affald kan være en værdifuld ressource for andre, som skal behandles med respekt og passes på i perioden mellem beslutning om udskiftning og aflevering på genbrugspladsen? ARGO efterspørger løsninger, der kan bidrage til en mindsetændring hos befolkningen.

Udfordringen


ARGO ser affald som en ressource og tror på, at én mands skrald er en anden mands skat. Men genbrugstendensen viser, at danskere i dag stopper med at passe på deres ting, så snart de tager beslutningen om at anskaffe nyt. De stiller fx spisebordet i regnen på terrassen, lader cyklen ruste eller kaster gamle byggematerialer i traileren, indtil turen går mod genbrugspladsen. Det har i sidste ende betydning for, om genstanden lever videre i et nyt hjem og dermed anses som værdifuld af andre.

ARGO ønsker løsninger, der øger genbrug og mindsker affald, således vi kan holde flere genstande i cirkulation i længere tid. Løsningen skal derfor gøre op med en herskende brug-og-smid-væk-kultur, hvor ressourcer ender i skraldespanden eller ARGOs containere.

Løsningen må derfor gerne arbejde med en mindset-ændring, så flere danskere får lyst til og forstår vigtigheden i at behandle deres affald på en respektfuld måde – både før, under og efter de afleverer det på genbrugspladsen.

Hør Finn Kjær, Genbrugschef i ARGO, fortælle om udfordringen her.

Challenger

ARGO

FN Verdensmål

11, 12 og 13

Kontaktperson

Kristine Lykke

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbyder ARGO projektansættelse og mulighed for test af løsning på genbrugspladsen i Roskilde samt hele landet rundt. samt n