Fællesskaber med plads til alle

Et stigende antal børn og unge mistrives, hvilket bl.a. kan skyldes, at de mangler inkluderende og rummelige fællesskaber – både fysisk og virtuelt. Roskilde Uddannelsesnetværk efterspørger løsninger til at afhjælpe mistrivsel blandt elever og studerende gennem deltagelse i nye fællesskaber.

Udfordringen


Flere børn og unge mistrives, og andelen af børn og unge, der kan lide at gå i skole, har været faldende i perioden 2009-2022. Forskningen kan ikke give et klart og entydigt svar på, hvorfor flere børn og unge rapporterer om dårligere trivsel i dag end tidligere, men flere forklaringer kan være på spil. Fx børnenes køn og alder, skilsmisse i familien, flytninger, mangel på faste klasseværelser, skift af lærere, manglende søvn bl.a. grundet stigende skærmforbrug m.m.

Mistrivsel har betydning for de unges selvværd, identitet og faglighed, og Roskilde Uddannelsesnetværk efterspørger derfor perspektiver og løsninger til, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan være med til at mindske mistrivsel – fx ved at skabe inkluderende og rummende fællesskaber med plads til alle.

Hør repræsentanter fra Roskilde Uddannelsesnetværk Dorthe Lundqvist, Rektor på HF & VUC – Roskilde-Køge, Johnny Vinkel, Rektor på Himmelev Gymnasium og Susanne Schlebaum, Konsulent på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi Roskilde fortælle om udfordringen her.

Challenger

Absalon Professionshøjskole
CLAVIS
DTU Link
FGU-skolen Øst
HF og VUC Roskilde
Himmelev Gymnasium
Roskilde Gymnasium
Roskilde Handelsskole
Roskilde Katedralskole
Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Universitet
Zealand
ZBC Roskilde

FN Verdensmål

3, 4, 16 og 17

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning tilbyder Roskilde Uddannelsesnetværk, at løsningsgiver kan udstille eller fremvise sin løsning på alle videninstitutioner som er del af Roskilde Uddannelsesnetværk samt mulighed for, at elever og studerende kan teste løsningen af.