Valg af uddannelse – din drøm eller andres forventning?

Hvordan kan vi inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse gennem vejledning og frivillige tilbud? Og hvordan kan vi klæde unge på til at træffe valget om uddannelse ud fra egen motivation og egne drømme? Roskilde Kommune og Roskilde Festival efterspørger løsninger, der kan bidrage med nye indsigter og perspektiver blandt målgruppen og relevante aktører, så samspillet mellem foreninger, uddannelsesverden og virksomheder kan styrkes.

Udfordringen


Størstedelen af ungdommen vælger i dag gymnasiet efter folkeskolen, og kun hver femte unge starter på en erhvervsuddannelse. Det er bl.a. én af årsagerne til, at vi i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte på arbejdsmarkedet.

Manglen på faglært arbejdskraft mærkes allerede mange steder. Nogle virksomheder må sige nej til opgaver, fordi de mangler hænder, og det er en udfordring for samfundets vækst, virksomheder og foreningers muligheder og det fremtidige arbejdsmarked.

Roskilde Kommune og Roskilde Festival har begge fokus på at inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse gennem vejledning og frivillige tilbud, og festivalen og kommunen ønsker derfor perspektiver på og løsninger til, hvordan vi kan styrke samspillet mellem unge, foreninger, uddannelsesverden, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Løsningen må også gerne gøre os klogere på, hvorfor tilslutningen til erhvervsuddannelserne ikke matcher samfundets behov for faglærte.

Hør Tomas Breddam, Borgmester i Roskilde Kommune og Signe Lopdrup, Direktør for Roskilde Festival-gruppen, fortælle om udfordringen her.

Challenger

Roskilde Kommune &
Roskilde Festival

FN Verdensmål

4, 5, 8 og 17

Kontaktperson

Simone Skaarup Rosengreen

Event

COCONF23

Sådan gør du

Tilmeld dig workshoppen d. 28. september for indledende dialog med udfordringsgiver. Indsend løsningsforslag senest d. 3. november til info@corolab.dk. Deltag i COconference23 – et brag af en fest d. 23. november og vær med til at fejre morgendagens løsninger.

Til den rette løsning vil der være mulighed for samarbejde samt at teste sin løsning til DM Skills i 2024 samt på Roskilde Festival eller GRASP i 2024.