Boligselskabet Sjælland: Hvordan skaber vi energirigtig adfærd?

Udfordringen


Boligselskabet Sjælland søger løsninger, som kan skabe vedvarende energirigtig adfærd i almene boliger. Boligselskabet Sjælland arbejder målrettet på at nedbringe energibehovet i boligerne og dermed også udledningen af CO2. Dette sker primært ved fysiske tiltag, såsom optimering af klimaskærm samt tekniske installationer. Disse tiltag har imidlertid ringe værdi, hvis ikke beboerne lærer, hvordan de skal anvende deres bolig efter en energioptimering. Derfor søger Boligselskabet Sjælland løsninger, som kan påvirke beboernes energiadfærd i boligerne.

Til den rette løsning stiller Boligselskabet Sjælland en-to boligafdelinger til rådighed som testplatform, så løsningen kan afprøves i praksis. Herudover tilbydes sparring og ideudvikling i forsøgsfasen. Dokumenteres en vedvarende effekt, vil Boligselskabet Sjælland have stor interesse i et videre samarbejde.

Bliv klogere på Boligselskabet Sjællands COchallenge her.

Download løsningsformatet her. Dette skal udfyldes og sendes senest 1. oktober til camilla@corolab.dk, hvis du ønsker at deltage i konkurrencen 12. oktober.

Challenger

Boligselskabet Sjælland

FN Verdensmål

# 7 Bæredygtig Energi # 13 Klimaindsats

Kontaktperson

Event

COchallenge-event 15. sept. kl. 9-15, KARA/NOVEREN

Sådan gør du

Tilmeld dig i dag. Vælg om du vil deltage på COchallenge-event 15. sept. Når du tilmelder dig vil du automatisk blive tilmeldt hovedeventen 12. okt. samt modtage en mail med alt information.