Nyhedsbrev

Få nyheder om COROs aktiviteter direkte i din indbakke - så kan du løbende følge med i, hvordan vi på nye måder skaber nye muligheder.

24. juni 2020

Nye måder, nye muligheder må siges at gøre sig gældende, da COROs medlemmer tirsdag d. 23. juni 2020 blev samlet online til dette års Generalforsamling.

Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S, fortsætter som formand med Jens Lautrup Nørgaard, ZEALAND, som næstformand. Se den samlede bestyrelsessammensætning her.

” Ulige børn leger bedst – det er vores største styrke. Vi samler aktører på tværs af sektorer og brancher, så vi kan inspirere hinanden og skabe løsninger vi er stolte af.  Som formand for bestyrelsen ser jeg frem til det videre arbejde og forankre CORO, Co-lab Roskilde som den ledende aktør indenfor innovationssamarbejder”.  – Morten Schou Andersen.

Jeg er glad for, at vi kan fortsætte samarbejdet med Morten Schou Andersen fra De Forenede Dampvaskerier, som står i spidsen for at fastholde de gode samarbejdsrelationer mellem virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutionerne og dermed udviklingen af løsninger, der skaber vækst og velfærd i Roskilde, siger Borgmester Tomas Breddam.

Foreningen så tilbage på et år, hvor CORO, Co-lab Roskilde i endnu højere grad har sat sit præg på innovationen i Region Sjælland, hvor medlemmer i fællesskab har videreudviklet innovationslaboratoriet i Roskilde ved blandt andet at stille deres ressourcer og testplatforme til rådighed til udviklingen af nye innovative løsninger. Se mere om de spændende projekter og løsninger her: www.corolab.dk

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt følgende personer til bestyrelsesposterne:

  • Morten Schou Andersen, Kundedirektør for De Forenede Dampvaskerier som repræsentant for virksomhederne
  • Lasse Peter Otzen, Afdelingsleder hos Rambøll, som repræsentant for virksomhederne
  • Johnny Vinkel, Rektor for Himmelev Gymnasium, som repræsentant for videninstitutionerne
  • Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør for ZBC, som repræsentant for videninstitutionerne
  • Signe Lopdrup, Direktør for Fonden Roskilde Festival, som suppleant for virksomhederne
  • Jesper Østrup, Direktør for Roskilde Tekniske Skole, som suppleant for videninstitutionerne

Alle blev valgt ind uden modkandidater.

Du kan læse Formandens beretning 2019 v. Morten Schou Andersen og referatet fra COROs 6. Generalforsamling her.

Se filmen fra året der er gået her.