Klimateknologier – Energi’ og ta’


Med afsæt i Roskilde Kommunes klimamålsætninger om at være CO2-neutrale på el- og fjernevarmeforsyningen i 2030 og på den individuelle opvarmning i 2035, sætter vi fokus på energiteknologiske tiltag, bl.a. sammen med Roskilde Kommune, Climaid, Danfoss og Grønt Omstillingsforbund, som kan være med til at reducere CO2-udledninger og dermed bidrage til klimaindsatsen.

Nu er rejsen begyndt, hvor deltagerne til vores arrangement ”Klimateknologier – Energi’ og ta’”, kunne bidrage med viden, løsninger, testmiljøer eller tilbyde sig som projektpartner indenfor områder lige fra VE-anlæg, over reduktion af spidsbelastning på fjernvarmen, til optimeret indeklima gennem reduceret fremløbstemperatur.

Skulle du være interesseret i at byde ind til Roskilde Kommunes klimaindsats sammen med andre gode partnere, så tag fat i projektleder Kristian Skovgaard på kristian@corolab.dk, og hør mere.