Sekundavandsnetværk


Gik du glip af det første møde i det nye sekundavandsnetværk, så kan du nå det endnu!
Med afsæt i et rekordår for nedbør og en januar måned, der starter nedbørsrigt, blev første møde i et nystartet sekundavandsnetværk afholdt i Roskilde d. 16. januar. Her satte vi fokus på vand som ressource, og hvordan sekundavand* kan være med til at løfte nogle af de udfordringer, vi som samfund har på drikkevandsområdet.
Deltagerne på mødet var alle interesserede i at reducere presset på drikkevandsressourcen, men det kræver at vi videndeler og erfaringsudveksler mellem forsyninger, videninstitutioner og virksomheder.

På dagen præsenterede Mikael Skou Andersen, professor, AU, os for de miljøøkonomiske udfordringer der er ved at beregne ”den rette vandpris” og hvor områdespecifik en sådan pris faktisk vil være, da det oftest er ved de store byer, at drikkevandsressourcen er presset.
Der er mange løsninger på markedet til hvordan man oparbejder forskellige kvaliteter af vand, men lovgivningen på området kan være en hæmsko, som forhindrer udførelsen af vandbesparende tiltag. Derfor er målet gennem afdækning af behov, kendskab til løsninger og fokus på lovgivning, at vi sammen kan finde en vej frem, hvor sekundavand kan blive en nyttig ressource for samfundet.

* Sekundavand er en fælles betegnelse for andre former for vand end drikkevand fra grundvand, der kan erstatte drikkevand, eller kan anvendes til formål, som ikke kræver vand af drikkevandskvalitet.

Hvis du er interesseret i at vide mere eller ønsker du at få besked når programmet til næste møde er klar, kan du kontakte projektleder Kristian Skovgaard på kristian@corolab.dk.