Poseidon – nyt klimatilpasningsprojekt


Corolab deltager i et stort dansk-tysk konsortium i projektet ”Poseidon”, som starter op i 2024. Støtten kommer fra Interreg DE-DK, med SDU Climate Cluster som hovedansøger.
Projektet vil bidrage til beskyttelse af borgere, infrastruktur og bygninger mod vandrelaterede klimaændringer med deraf følgende risiko for oversvømmelser, tørke og vandstandsstigninger. Målet med Poseidon er at udvikle og teste praktiske klimatilpasningsløsninger og vidensdele i et vandnetværk på tværs af grænsen. Løsninger vil blive udviklet dels i praktiske innovationssamarbejder dels ved test på ”pilotsites”.

Et af disse ”pilotsites” er det nyetablerede Water Management Center i Roskilde, som skal driftes af Roskilde Brandvæsen. Anlægget åbner officielt i foråret 2024. Her vil det være muligt for forskere, opfindere, producenter, forhandlere og slutbrugere, der beskæftiger sig med klimatilpasning, at deltage i udvikling af helt nye mobile og midlertidige foranstaltninger samt test af disse på parametre, såsom stabilitet, samlinger, udlægningstid, logistik osv. Der er stort behov for at klæde flere ordentligt på til at deltage i beredskabsindsatsen og benytte kombinationer af løsninger, som kan anvendes i den ofte lange periode, der går fra at et problem er identificeret til permanente klimatilpasningsløsninger er på plads.

Ønsker du at vide mere om Poseidon, kan du kontakte Corolabs Udviklingschef, Martin Thuesen, på martin@corolab.dk.