Center for oversvømmelses­beskyttelse

Få indblik i

Projektet

Se video af

Projektet

Følg med

Tidslinjen

Start Dialog

Kontakt

Om projektet


Oversvømmelser har store konsekvenser for dem, som bor i udsatte områder – både personligt og materielt. Flere byer omkring Roskilde Fjord har bare i de seneste år været udsat for seks voldsomme stormflodshændelser. I februar 2020 var der ligeledes  mange steder i Jylland, der blev ramt af oversvømmelser som følge af vinterens ekstreme mængder regn. Tendensen er den samme i resten af verden. Det skyldes klimaforandringer med stigende havvand og mere ekstremt vejr til følge. Dette efterlader folk i frygt og magtesløshed, men sådan behøver det ikke at være.

Som led i et offentligt-privat samarbejde bliver der nu etableret et test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse ved Roskilde Brandvæsen. Helt konkret bliver der bygget et bassin, hvori der kan simuleres forskellige vejrfænomener; området kan oversvømmes under kontrollerede forhold – hvor vandets mængde og belastning kan styres. Her kan offentlige beredskaber, private løsningsleverandører, vidensinstitutioner og borgere i fællesskab udvikle og afprøve nye mobile og midlertidige foranstaltninger – det kunne eksempelvis være watertubes eller sandmure – som kan benyttes, indtil mere permanente klimatilpasningsløsninger er på plads.

Strategiske partnere


Løsninger


Se to forslag til innovative løsninger, som skal videreudvikles og testes i simuleringsmiljøet her og her.

Tidslinje

  • 2018: Ideen introduceres
  • 2019: Konceptudvikling og projektering
  • 2020: Fundraising af midler
  • 2021: Første spadestik til simuleringsmiljøet
  • 2023: Ibrugtagning af test- og træningscentret

Kontaktpersoner

Udviklingschef Martin Thuesen kan hjælpe dig videre og sætte dig i forbindelse med Roskilde Brandvæsen samt øvrige relevante aktører.

Martin Thuesen
Martin Thuesen Udviklingschef +45 25670123

Presseomtale