RiConfigure - Reconfiguring Research and Innovation Constellations

RiConfigure

Hvordan skaber man bedst og størst værdi i samarbejder mellem civilsamfundet, private virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer? Det skal CORO sammen med 10 partnere finde svar på i Horizon2020 projektet RiConfigure.

COROs rolle er at drive et social lab, dvs. aktiviteter, hvor vi:

  1. Inkluderer interessenter med forskellige perspektiver for bedre at forstå og løse problemer
  2. Eksperimenterer med nye løsninger i et konkret testmiljø
  3. Reflekterer over processen for at skabe læring til brug for kommende tiltag.

Målet er, at vi får udviklet nogle anbefalinger og metoder til at gennemføre quadruple helix innovationssamarbejder med succes. I den forbindelse fokuserer vi især på, hvordan man opbygger struktur i samarbejdet, sikrer interaktion og skaber værdi.

Det specifikke social lab i Roskilde tager afsæt i projektet Byfortætning og udfordringen med De Alvandnyttige Boliger, hvor vi skal udvikle ny vandteknologi og designe faciliteter som kan bidrage til aktive og attraktive byrum, der bliver brugt af beboere, foreninger og borgere til aktiviteter og fællesskab. Følgende partnere vil sammen med CORO observere processen og foreslå interventioner på baggrund af de iagttagelser, der bliver gjort her i Roskilde såvel som i andre social labs i Tyskland, Østrig, Columbia og Holland.

Partnere

Adriano Olivetti Foundation, Colombian Association for the Advancement of Science, Corvinus University of Budapest, Danish Board of Technology Foundation, Fraunhofer, Institute for Advanced Studies Vienna, Institute for Sustainable Process Technology, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Universitat Pompeu Fabra., Wageningen University

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Senior Projektleder