RiConfigure - Reconfiguring Research and Innovation Constellations

RiConfigure

Løsning: EU-projektet RiConfigure skal øge innovationskapaciteten, så der kan udvikles nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer gennem quadruple helix samarbejder. Det sker ved at levere anbefalinger og metoder – i form af bl.a. en booklet, træningsforløb og policy briefs – til at involvere civilsamfundet som en ressource i udviklingen af innovative løsninger.

Værdi: CORO bidrager med viden og erfaring samt en case til projektet, idet vi innoverer på tværs af virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer, som ofte er interesserede i at få civilsamfundet på banen, så flere relevante perspektiver og slutbrugernes behov kommer i spil tidligt. Det skal sikre bedre og helhedsorienterede løsninger. Med fokus på et samarbejde i Trekanten, som udspringer af projektet Byfortætning og udfordringen med De Alvandnyttige Boliger,  giver vi input til forskere og praktikere fra andre lande. Det foregår på baggrund af arbejdet med at udvikle og implementere vandteknologi og designe faciliteter som kan bidrage til attraktive byrum, der bliver brugt af beboere, foreninger og borgere til aktiviteter og fællesskab. For at skabe ny viden om succesfulde samarbejdsprocesser, som også kan styrke COROs praksis, har partnerne i RiConfigure fået mulighed for at observere forløbet her i Roskilde, hvor vi løbende afprøver forskellige tiltag.

Projektstatus: Projektet kører fra maj 2018 – Maj 2021. Aktuelt arbejdes der videre med samarbejde omkring attraktive udearealer i Trekanten og at drage læring fra andre QH-projekter, fx Klimatorium i Lemvig.

Partnere

Adriano Olivetti Foundation, Colombian Association for the Advancement of Science, Corvinus University of Budapest, Danish Board of Technology Foundation, Fraunhofer, Institute for Advanced Studies Vienna, Institute for Sustainable Process Technology, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Universitat Pompeu Fabra, Wageningen University

Status

Igangvaerende

Kontakt

Martin Thuesen, Udviklingschef