Gør en forskel

- skab vækst og jobmuligheder

Samarbejd med en række organisationer om at sikre beskæftigelse for udsatte ledige.

Du får en unik mulighed for at skaffe skræddersyet arbejdskraft, der frigiver ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter i organisationen, styrke organisationens CSR-indsats og organisere jeres arbejdsopgaver anderledes.

Ingen opgave er for lille og intet antal timer er for få, når du skal skabe småjobs til udsatte ledige. Deltag i netværksmøder og et skræddersyet forløb, hvor din organisation og den kommende medarbejder bliver i stand til at matche hinandens behov.

Det får du

CO-meet

Du deltager i et mangfoldigt netværk med andre organisationer, som også arbejder for at gøre en forskel. Her får du styrket din virksomheds CSR-strategi gennem netværkets vidensdeling og inspiration på tværs af brancher.

CO-lab

Du får frigivet tid til højt prioriterede og værdiskabende opgaver ved at ansætte en udsat ledig fra Roskilde ned til få timer om ugen. Få løst nogle af de arbejdsopgaver, som dine eksisterende medarbejdere har svært ved at nå i hverdagen.

CO-pilots

I får hjælp til at matche hinandens behov gennem et skræddersyet forløb. Den udsatte ledige bliver opkvalificeret til at varetage en bestemt arbejdsopgave, som I ønsker at få løst. Samtidig bliver din virksomhed klædt bedre på til at modtage og fastholde din nye medarbejder.

CO-creation

Du er med til at udvikle og afprøve nye tiltag til ansættelse og inklusion af udsatte ledige. Samtidig er du med til at gøre en forskel for fremtidens arbejdsmarked ved at skabe en ny beskæftigelsesmodel som skaleres til resten af Danmark.

CO-branding

Du indgår i et stærkt partnerskab, hvor du får videreudviklet din CSR-indsats og markedsposition ved at bidrage positivt til samfundet sammen med andre ansvarlige organisationer. Sammen formidler vi de gode tiltag og styrker dit brand.

CO-fund

Du får et finansieret skræddersyet kompetenceløft til din organisation. De første 6 måneder af ansættelsen modtager du støtte og back-up fra Roskilde Kommunes jobcenter, så det bliver nemmere for jer at inkludere og fastholde den udsatte ledige.

Skal din organisation være med?

Så kontakt en af projektlederne nedenfor.

Ved at deltage i projektet forpligter du dig til at skabe et småjob til en udsat ledig, der ansættes i din organisation, samt indgå i et mangfoldigt klyngenetværk af organisationer, der arbejder for det samme mål.

Samarbejd med blandt andre Anlægsgartner Gottlieb A/S, Burger King, Chr. Hansen, Constructa, De Forenede Dampvaskerier, Enemærke & Petersen A/S, Kaffe Karma, Klimaks Rengøring, Polygon DB og Roskilde Festival om at sikre beskæftigelse og gøre en forskel.

Pernille Sederberg

Senior Projektleder

Send email
22434066

Simon Baagøe Andersen

Projektleder

Send email
60711585

Dokumenter

Her finder du oversigt over de dokumenter, som du skal forholde dig til som buddy eller virksomhed i projekt Varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Når du som virksomhed indsender underskrevne dokumenter, erklærer du samtidig at have læst og godkendt vores politik om databeskyttelse, som fremgår nedenfor.

Aktuelle cases

Følg med her, hvor vi løbende opdaterer med aktuelle cases i projektet.

Om Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Projektet "Varig tilknytning til arbejdsmarkedet" skal i tæt samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner, socialøkonomiske virksomheder og Roskilde Kommune udvikle en ny skalerbar beskæftigelsesmodel og samtidig sikre 120 udsatte ledige i job. Sammen bidrager vi til at opnå FN's verdensmål #8 og #17 og gør en forskel.

Indsatsen er støttet af EU-socialfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler og løber i perioden marts 2021 til december 2022.