Job To Go

Job To Go

Løsning: Job To Go vil hjælpe flere ledige psykisk sårbare i arbejde samt udbrede viden og uddannelse indenfor det socialpsykiatriske område, med afsæt i et lokalt samarbejdsprojekt i Roskilde. I kortlægning af eksisterende erfaringer på området, udforskning af det lokale netværk og gennem iterative kreative processer, udvikles en ny forretningsmodel.

Værdi: Projektet vil videreudvikle den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karmas unikke indsats og forretningsmodel, hvor de mest udsatte borgere kan afprøve dem selv, tjene egne penge på det sociale frikort og få erhvervserfaringer med støtte fra frivillige ved salg af kaffe. Videreudviklingen sker ved at målrette indsatsen for psykisk sårbare, inddrage socialpsykiatrien tæt i indsatsen og skabe et stærkt lokalt netværk af virksomheder, som ønsker at hjælpe borgerne videre i anden praktik, småjobs eller fuldtidsjob.

Projektstatus: Projektet modtog tilsagn under Innovationsdistrikt Sjælland i september 2020 og forløber indtil november 2021.

Beskrivelse af partnere: Samarbejdet består af den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karma, Videncenteret for Socialøkonomi Copenhagen Dome, rådgivningstilbuddet GRO og Professionshøjskolen Absalon, der spiller en stor rolle i at generere ny viden, udvikle undervisningsmateriale og forløb, samt integrere viden fra projektet på socialrådgiver- og beskæftigelseskonsulentuddannelserne. 

Partnere

Kaffe Karma, Copenhagen Dome, Professionshøjskolen Absalon og GRO

Status

Igangvaerende

Kontakt

Anna Brouw Emilsdóttir, Innovationskonsulent